Falundafa.org

Likuma izklāsts Pasaules Faluņ Dafa dienā
2014. gada Likuma konferencē Ņujorkā
 
Li Hundži, 2014. gada 13. maijā

 

(Visi klātesošie Dafa sekotāji pieceļas un ar entuziasmu aplaudē ar cieņu sveicinot Skolotāju. Skolotājs atbild ar heši, tad ar žestu aicina visus apsēsties.)

Labrīt! (Sekotāji atbild: "Labrīt, Skolotāj!") (Sekotāji karsti aplaudē.) Jūs esat krietni pastrādājuši! (Sekotāji atbild: "To ir paveicis Skolotājs!") Daļa no klātesošajiem šeit ir Dafa sekotāji no kontinentālās Ķīnas. Vai tas būtu kur pasaulē vai Ķīnā, visur Likuma Izlabošanas procesa situācija ir tāda pati. Kopumā izskatās, ka šis process ir haotisks, taču patiesībā viss ir labi sakārtots.

Es jau teicu, ka veco spēku, kā vajāšanu radītāju, mērķis ir ar šo vajāšanu palīdzību likt Dafa sekotājiem atmest savas pieķeršanās. Viņi atzīs jūsu pilnveidošanās ceļā sasniegtu Pilnību tikai tad, ja jūs varēsiet to sasniegt, izejot caur šo skarbo pārbaudi. Lūk, par ko viņi ir vienojušies. Es pilnīgi noteikti neatzīstu šādu viņu lietu sakārtojumu. Mana pieeja paredz visu atrisināt labestīgi. Pieeja, kuru es izmantoju šobrīd, ir izveidojusies viņu iejaukšanās rezultātā.

Taču no personīgās pilnveidošanās viedokļa Likuma izplatīšanās šobrīd ir atvērusi durvis pilnībā, un ļoti daudzi cilvēki ir ienākuši un kļuvuši par Dafa sekotājiem tikai šajā reizē. Un šie cilvēki, par kuriem es jau agrāk teicu, ka tā ir trešā skolnieku grupa, savu karmu vēstures gaitā nav dzēsuši sistemātiski. Tie, kuri, sekojot Skolotājam, nonāca šeit lejā vai kuri atšķirīgos vēstures periodos ir izveidojuši ar Skolotāju likteņa saites, šie cilvēki katrā no savām dzīvēm jau tika attīrīti no karmas, pirms viņi pārdzima šeit. Taču tie, kuri ir atnākuši tikai tagad, nav gājuši caur vēstures gaitu un ir atnesuši sev līdzi milzīgu karmas daudzumu. Šajā pasaulē cilvēks neizbēgami rada sev karmu un katrā viņa dzīvē sakrājas daudz šīs karmas. Tad padomājat, vai viņam kā cilvēkam, kas pilnveidojas, ir viegli sasniegt Pilnību? Tas ir neiespējami. Vai tad Jēzus neteica, ka cilvēkam ir grēki? Tā to var saprast, taču faktiski, kamēr vien cilvēks ir dzīvs, viņš rada karmu. Tāpēc cilvēkam ir jāattīra sevi, jāatdala no sevis katrs karmas gabaliņš un jākļūst tīram, pirms viņš var sasniegt Pilnību.

Es iebilstu pret to, ko dara vecie spēki. Bet saku, kad tas skar jūsu personīgo pilnveidošanos, jums ir jāpilnveidojas un jums ir jābūt centīgiem. Šai sakarā es domāju tā: kopš ĶKP 1999. gada 20. jūlijā uzsāka Dafa sekotāju vajāšanas, tiešām tika atklātas daudzas cilvēciskās pieķeršanās. Daudzi cilvēki, kuri nebija pietiekami stipri, nespēja iziet caur vajāšanām, bet citi nespēja kļūt pietiekami drosmīgi, lai spertu soli uz priekšu. Apstākļi tagad ir spēji mainījušies, un lietas tagad, šķiet, ir kļuvušas pašas par sevi vieglākas. Daži cilvēki pašreiz ir spējuši kļūt drosmīgāki, un daži cilvēki ir atgriezušies [pie pilnveidošanās]. Dotajā brīdī lietas ir uzņēmušas šādu pagriezienu, tomēr, pār plecu atskatoties, mēs tiešām redzam dažādas cilvēciskās pieķeršanās. Kad jūs cerat ieraudzīt vajāšanu beigas jau tuvākajā laikā, tā pati par sevi ir tikai vēlēšanās; kas Dafa sekotājam tad būtu jādara – būtu jāatmasko tās un jāstājas tām pretim ar Taisnajām domām. Tomēr, daži cilvēki grib atrast vietu, kur viņi varētu izvairīties no vajāšanām, un cer atrast klusu un komfortablu dzīvi. Tad tieši šie cilvēki tiek pakļauti dažāda veida vajāšanām. Jebkurā gadījumā, dažāda veida cilvēciskās pieķeršanās ir atklājušas sevi šo nežēlīgo vajāšanu laikā.

Tad šādu notikumu gaismā daudzi no mums tiešām ir rīkojušies slikti. Vecie spēki izmantoja to kā attaisnojumu, un teica: "Paskaties – vai tas ir tavs sekotājs? Tu viņu uzskati par savu skolnieku, un mēs vēlamies palīdzēt tev likvidēt viņa pieķeršanās. Vai tad tāds var nonākt Debesīs? Tu paskaties – ir parādījušās visdažādākās pieķeršanās." Pat šo nežēlīgo vajāšanu karstākajā brīdī bija cilvēki, kas izplatīja baumas, dižojās, un tas tikai pastiprināja vajāšanu nežēlību. Pēc tam, kad tev radīsies pieķeršanās, vecie spēki atsūtīs miliciju pieklauvēt pie tavām durvīm. Ļaunums atnāks pēc tevis.

Tieši tāpat notiek arī citur pasaulē. Iesākumā vajāšanas bija vienkārši zvērīgas! Spiediens tika izdarīts dažādos veidos, un pat ārpus Ķīnas tika izdarīts masīvs spiediens. Tolaik vēl nebija tā, ka Dafa sekotāju balsis būtu dzirdamas ikvienā vietā; visus Ķīnas plašsaziņas līdzekļus kontrolēja ļaunā ĶKP, un tie visi vienā balsī uzbruka un aizliedza [Faluņgun]. Ārpasaulei nebija priekšstata par to, kas ir Faluņgun, jo plašsaziņas līdzekļi visā pasaulē izplatīja ļaunās ĶKP veidotās melīgās un vajājošās reportāžas. Aizdomājieties par to – šādas vajāšanas līdzvērtīgas tam, ka visas pasaules plašsaziņas līdzekļi radīja lavīnu ar uzbrukumiem un aizliegumiem, kas aizēnoja debesis un pārklāja zemi. Atrodoties šāda milzīga spiediena priekšā, praktizētājiem ārpus Ķīnas arī atklājās visāda veida cilvēciskās pieķeršanās. Tā rezultātā daudzi skolnieki atkrita. Tie, kuri spēs noiet līdz galam, būs patiesi izcili. Pat dievu acīs jūs esat izcili. Pēc viņu domām, jūs esat [sasnieguši šo brīdi] cilvēku pasaulē un atšķirība ir patiesi pārsteidzoša, tāpēc viņi apbrīno jūs.

Dzīves dažādos Visuma līmeņos jau sākotnēji ir bijušas brīnišķīgas, un tur viss atšķīrās no tā, cik tas ir bīstams un mokošs cilvēkam. Tāpēc tie, kuri uzdrošinājās šeit atnākt, ir vienkārši izcili. Tā kā cilvēces principi par to, kas ir labs un kas ir slikts, ir samainījušies vietām, tad cilvēki šeit dzīvojot vienkārši rada karmu. Un tieši tāpēc, ka cilvēciskās būtnes dzīvo šajos apgrieztajos principos, neviena debesu būtne neuzdrošinās pietuvoties šai vietai. Tieši tāpēc katrs, kurš ir ieradies šeit, ir patiesi izcils. Ja kāds spēj iet cauri šīm vajāšanām, tad dievi patiesi ciena to. Ja salīdzina to, kā būtnes dzīvo Debesīs un kā dzīvo cilvēciskās būtnes šeit, tad viegli saprast, patiesi cik izcili ir tie, kuri uzdrošinās šeit ierasties.

Cilvēki mūsdienu pasaulē – es gan neteiktu, ka visi, bet lielākais vairums – ir atnākuši no Debesīm, atnākuši šurp no atšķirīgiem, gigantiskiem, tāliem Visumiem, atšķirīgām sfērām un atšķirīgām vietām, lai iegūtu Likumu. Taču, tiklīdz viņi pārdzima šeit, viņi aizmirsa, no kurienes ir atnākuši. Tas ir tāpēc, ka cilvēku sabiedrība ir maldi, tā ir ilūzija. Tiklīdz kāds nonāk šeit, tas ir tāpat kā nonākt maldos. Tikai ielecot šajos maldos, cilvēks var pilnveidoties. Tagad, kad tu esi ielēcis šajos maldos, šajā bīstamajā un mokošajā vidē, ja tu spēj noturēt Taisnas domas, ja tu vēl joprojām spēj saprast, ka tev ir jāpilnveidojas, ja tu vari palīdzēt Skolotājam Likuma Izlabošanas periodā kad izplatās Dafa, un, ja tu vari glābt citus cilvēkus pat tai laikā, kad ej cauri lieliem pārbaudījumiem, tad tas ir vienkārši izcili. Tā tas ir, ja uz to paskatās, un tāpēc es saku, ka tie, kuri to dara kopš 20. jūlija, ir vienkārši izcili.

Protams, reizēm jūs varat dabūt punus un zilumus šeit un tur, vai arī bieži paklūpat vai arī vienu lietu izdarāt labi, bet citu – ne tik labi, taču tas viss ir pilnveidošanās process. Tik ilgi, cik jūs spēsiet būt neatlaidīgi un iet tam cauri, jūs būsiet izcili. Ja jūs varat darīt to, kas jādara Dafa sekotājam, jūs esat izcili. Lūk, kā tas izskatās. Ir tādi, kam patiešām nav nekādu problēmu, viss, ko viņi dara, sanāk labi, un viņi var noiet visu ceļu līdz galam, tādi cilvēki patiešām ir, bet viņu ir ļoti maz un viņi atrodas tālu viens no otra, un viņi ir patiesi izcili. Tomēr ne visi var būt tādi. Kurš nav kļūdījies pilnveidošanās laikā? Skatoties uz to, kas notika šo vajāšanu laikā, daži cilvēki, iespējams, izdarīja nopietnākas kļūdas, bet citi – nenozīmīgākas kļūdas. Bet, ja tu spēj atjēgties, kļūdās būt paškritisks, atpazīt savas problēmas un labi turpināt tālāko ceļu, tad tā arī ir pilnveidošanās.

Kad daži cilvēki paklūp un krīt, viņi nespēj atgriezties atpakaļ, un tā vietā viņi sevi uzskata par bezcerīgiem un sāk rīkoties neapdomīgi. Dažos gadījumos gala rezultātā viņi var pāriet pat pretējā pusē. Ir arī daži cilvēki, kuri caur Dafa ir uzzinājuši dažas patiesības; pirms tam viņiem nav bijis ne mazākais priekšstats par to, kas ir reliģija, ticība vai pilnveidošanās. Caur Dafa viņi ir uzzinājuši par Dieviem, Budām un pilnveidošanos. Taču vajāšanu laikā aiz bailēm viņi centās pasargāt sevi no zaudējumiem, un tāpēc viņi ir pievienojušies citām reliģijām. Taču, lai pa kādu ceļu tu bēgtu, tu nevari sasniegt Pilnību, izjūtot bailes. Jebkuras bailes ir pieķeršanās.

Protams, Dafa pilnveidošanās neatgādina agrāk izmantotos pilnveidošanās veidus, kur bija nepieciešams atmest visas cilvēciskās pieķeršanās visa pilnveidošanās procesa laikā. Tāpēc, ka Dafa sekotājam ir nepieciešams pilnveidoties parastu cilvēku vidē, liela daļa parastu cilvēku domu ir saglabājušās, garantējot, ka skolnieki var domāt un uzvesties tā, kā tas ir nepieciešams parastam cilvēkam. Un līdztekus tam tas garantē to, ka tu vari palīdzēt Skolotājam Likuma Izlabošanā šajā vidē, kā arī glābt dzīvās būtnes šajā vidē. Ja tev būtu jāaiziet klosterī vai kalnu alā, kā tu varētu glābt visus tos cilvēkus šajā pasaulē, kuri ir šeit atnākuši, lai saņemtu Dafa?

Kas tad ir "Dafa sekotājs"? Tie, kurus māca Skolotājs, esat tieši jūs, šie Dafa sekotāji. Tevi attīra, norūda līdz briedumam un sagatavo dzīvo būtņu glābšanai. Tie ir Dafa sekotāji. Apzīmējumā "Dafa sekotājs" nav vispār nekā no tā, ko iepriekšējās cilvēku sabiedrības saistīja ar personīgu pilnveidošanos un personīgu Pilnības sasniegšanu. Viņi nenesa atbildību par dzīvo būtņu glābšanu. Viņiem tā bija tikai personīga Pilnības sasniegšana. Tas, ko Dafa sekotāji sasniegs kādu dienu, citas mazākās prakses vai pilnveidošanās ceļi nesasniegs. Es domāju, ka šajā jautājumā jums visiem viss jau ir skaidrs. "Dafa sekotāji" ir visi tie, kuriem ir pa plecam Dafa sekotāju pienākumi un dzīvo būtņu glābšana.

Runājot par dzīvo būtņu glābšanu, jāsaka, ka daudzi mūsu Dafa sekotāji patiešām ir veikuši izcilu darbu, neatkarīgi no vecuma vai izglītības līmeņa. Daži gados vecie Dafa sekotāji, pat tie, kuriem ir zems izglītības līmenis, ir rīkojušies ļoti labi. Dafa sekotāji, kuri piedalās dažādos projektos, un daudzi no tiem ir veltījuši tam daudz pūļu, arī tie ir visu paveikuši ļoti labi. Es jau iepriekš teicu, lai mūsu daudzveidīgie projekti un galvenokārt plašsaziņas līdzekļu projekti uzlabotu savu darbu patiesības skaidrošanā, stājoties pretī vajāšanām, un glābjot dzīvās būtnes, plašsaziņas līdzekļu kompānijām ir jāieiet cilvēku sabiedrībā, veiksmīgi jāvada savi biznesa darījumi, jābūt finansiāli veiksmīgām, jāmācās no parastajām plašsaziņas līdzekļu kompānijām un patiešām jāstrādā normālā veidā. Tikai tad mūsu kompāniju darbība būs efektīva un tās sasniegs to, kas bija ieplānots.

Iesākumā daudzi cilvēki domāja tikai īsos laika periodos. Viņi domāja, ka viņiem jāvelta vairāk pūles tikai īsā laika periodā un ar to būs pietiekami. Tikai tagad viņi ir sapratuši, ka tā tās lietas nenotiek. Dafa sekotājiem viss ir jādara neatlaidīgi, jāieliek tajā sava sirds, nav jāpiesaistās laikam un nav pārāk daudz jādomā. Jums ir jāizdara vislabākais, ko vien jūs varat izdarīt, un tad tas būs izdarīts labi. Vajāšanu spiediena rezultātā daudzi cilvēki vienmēr bija cerējuši, ka vajāšanas tūlīt beigsies, tāpēc viņu piepūle bija paredzēta tikai īsam laika periodam. Taču tā tam nav jābūt. Tomēr jāsaka, ka, protams, mūsu plašsaziņas līdzekļi patiešām ir atstājuši lielu iespaidu uz dzīvo būtņu glābšanu.

Tāpēc, lai glābtu dzīvās būtnes, ir jāņem vērā sekojošais. Daudzi no mūsu Dafa sekotājiem ārpus Ķīnas jau ir pieraduši pie normāla domāšanas veida, atšķirībā no cilvēkiem kontinentālajā Ķīnā. Ko es ar to domāju? Tas ir tāpēc, ka cilvēku prāti un domāšanas veids tiem, kas dzīvo valstī, kuru vada ļaunais komunisms, ir piepildīti ar partijas kultūru. Komunistiskais režīms cenšas iznīcināt tradicionālo kultūru, un pēc tam iedvest jums ārkārtīgi ļaunas vērtības un ļaunās partijas konceptuālos pamatus – visas šīs lietas cilvēka prātā veidojas ar šīs partijas ideoloģiskās apstrādes palīdzību. Tāds ir cilvēku domāšanas veids, kas veidojas ļaunās partijas kultūras vidē, un tas pat veido to, kā cilvēki skatās uz lietām. Ir ļoti grūti pilnībā likvidēt šīs lietas. Taču cilvēki, kuri dzīvo ārpus Ķīnas pietiekami ilgu laika periodu, ir sajutuši, ka viņu un citu cilvēku domāšanas ir atšķirīgas, un ka tas nav viens un tas pats. Tie, kuri nāk no ļaunās partijas valsts, ārkārtīgi rūpējas par savu drošību un viņiem ir ārkārtīgi liela vēlēšanās izteikt savu viedokli dažos jautājumos, turpretim cilvēki ārpus Ķīnas nemaz nav tādi.

It īpaši tas izpaužas gadījumos ar plašsaziņas līdzekļiem – ja jūs izmantojat šīs partijas kultūras teorijas, terminoloģiju vai domāšanas veidu, tad palīdzat izplatīt partijas kultūru. Tāpēc jums ir jāpievērš uzmanība šīm lietām. Īpaši pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļiem ir pievienojušies daži jauni līdzstrādnieki, un šie jaunieši visi ir nākuši no kontinentālās Ķīnas. Jums jābūt īpaši uzmanīgiem šajā jautājumā. Lai kurā plašsaziņas līdzekļu projektā jūs būtu, jums jāpievērš tam uzmanība. Dafa sekotāji ir tik smagi strādājuši, lai izveidotu šos plašsaziņas līdzekļus vajāšanu laikā un viņiem patiesi ir izdevies ārpus Ķīnas robežām atmaskot zvērīgo situāciju, un tas ir patiesi izcili. Mūsu plašsaziņas līdzekļi ir radījuši milzu ieguldījumu. Jums patiesi tie ir jāciena. Neienesiet tajos partijas kultūru un nepadariet tos līdzīgus kontinentālās Ķīnas plašsaziņas līdzekļiem, ar tik dīvainiem izteicieniem un liekvārdību; un nevajag tieši pārkopēt vai pārnest ziņu jaunumus no kontinenta. Jums ir jāpievērš uzmanība šādām lietām.

Es aprakstīju problēmas, kuras ir radušās dzīvo būtņu glābšanas laikā un kurām jums ir jāpievērš uzmanība. No otras puses, mums ir daudz cilvēku, kuri, izturot vējā un neņemot vērā sniegu, ir skaidrojuši patiesību, un viņi patiešām ir ļoti smagi strādājuši. Kā jau es pieminēju pēdējās Likuma konferences laikā, [mūsu grupa kopumā] nedrīkst atslābt patiesības skaidrošanā tūrisma vietās. Īpaši attiecībā uz tūristiem no kontinentālās Ķīnas, – jums patiešām ir jāsakoncentrējas uz patiesības skaidrošanu viņiem. Praktizētāji visur rīkojas, un tas ir labi. Es to novēroju, un tas patiesi bija brīnišķīgi. Tā kā kopējais lietu stāvoklis mainās, no kontinentālās Ķīnas atbraukušo cilvēku attieksme arī ir citādāka. Tagad šie ķīnieši pat Ķīnā uzdrošinās kritizēt ļauno partiju, un ārzemēs viņi vēl mazāk baidās. Patiesībā viņi ir vēl aktīvāki nekā ķīnieši, kuri ir atstājuši Ķīnu jau agrāk. Pēdējie bija tik iebaidīti no ļaunās partijas konsulātiem un vēstniecībām, ka pat neuzdrošinās aiziet noskatīties Šeņ Juņ izrādi, tai pašā laikā tie, kas šobrīd ceļo aiz Ķīnas robežām, patiešām uzdrošinās – ja tobrīd notiek Šeņ Juņ izrāde, viņi to noskatās. Un par izstāšanos no partijas, – viņiem vajag tikai dažus paskaidrojošus teikumus, un viņi izstājas. Kad viņi ir gatavi izstāties un jūs piedāvājat viņiem pseidonīmu, viņi atbild: "Nevajag. Es izmantošu savu īsto vārdu."

Runājot par to, ne viss ir tik vienkārši, kā izskatās. Tas, kas notiek, ir rezultāts kopējam Likuma Izlabošanas procesam un tam, kas ir noticis līdz dotajam brīdim. Šīs pārmaiņas ir notikušas, pateicoties milzīgajam Dafa sekotāju ieguldījumam dzīvo būtņu glābšanā un patiesības skaidrošanā. Šeit, virspusē, Dafa sekotāji rada milzīgu iespaidu uz cilvēcisko lietu stāvokli, tai pašā laikā Likuma Izlabošanas milzīgais spēks nepārtraukti rada izmaiņas un ļaunuma spēki nepārtraukti tiek iznīcināti. Dafa sekotāji jau vairs nav vienīgie, kuri zina, kas ir Dafa; cilvēki visā pasaulē ir atnākuši, lai uzzinātu no jauna par Dafa. Savā būtības dziļumā cilvēka zinošā puse jau zina, kas jūs esat. Taču cilvēka ķermeņa apvalks, kurš ir uzvilkts kā apģērbs, šajā virspusējā līmenī neko nezina. Daudzi domā, ka Faluņgun ir tikai cjigun. Viņi nekad nebija domājuši, ka Faluņgun ir tik milzīgs – ka visas Trīs Sfēras ir tikušas radītas priekš tā, un šoreiz cilvēku sabiedrība tika izveidota [šajā] vietā Likuma Izlabošanas procesam.

Cilvēka pamatbūtība, kuru jūs saucat par "dvēseli" (Linhuņ) un kuru mēs saucam par "pirmatnējo dvēseli" (Juaņšeņ), nāk no Debesīm, un viņas ir atnākušas, lai saņemtu Likumu. Kāpēc viņas ir atnākušas šurp, lai saņemtu Likumu? Vai tad nebūtu jauki, ja Likumu varētu saņemt tur, kur viss ir kristāltīrs? Bet kāpēc viņas to nevar tur izdarīt? Kā jau es teicu, tikai šeit var pilnveidoties un tikai pilnīgu ciešanu apstākļos var spriest, vai esat Likuma saņemšanas cienīgs. Tieši tā savulaik tika nolemts.

No citas puses, cilvēku sabiedrība ir pats zemākais līmenis. "Dzīvo būtņu glābšana" ir attiecināma uz visām būtnēm, ne tikai uz cilvēciskajām būtnēm, – uz visām dzīvībām. Kā jūs zināt, šajā dimensijā eksistē ne tikai cilvēki. Cilvēki tai pašā laikā ir sapratuši, ka ir vēl arī citplanētieši. Vai zināt, cik daudzveidīgi viņi ir? Cilvēki nevar iedomāties, cik daudz ir dažādu formu būtņu un tomēr ir vēl arī citas būtnes, kuras eksistē atšķirīgos līmeņos. Šī cilvēku dimensija ir viszemākā līmeņa dimensija. Tikai kad šeit tiek mācīts Likums, to ir iespējams iegūt katrai dzīvības formai katrā līmenī, no augstākā līdz zemākajam visā kosmiskajā ķermenī. Ja tas tiktu izdarīts par vienu līmeni augstāk, tad zemākā līmeņa dzīvības nespētu to saņemt; un, ja viņas nespētu to saņemt, tad šis līmenis pārstātu eksistēt. Pēc tam, kad Likums būtu izlabojis Visumu – tās vairāk nebūtu. Tieši tāpēc Likums tiek izklāstīts pašā zemākajā līmenī un viss tiek darīts pašā zemākajā līmenī, izmantojot šo paša zemākā līmeņa valodu. Ja Likuma principi ir grūti aptverami, tad tikai dievišķās būtnes spēs to saprast, un tikai tās būs glābtas. Kā gan tad zemāko līmeņu dzīvajām būtnēm pietiks gudrības, lai iegūtu to? Likumā, kurš šoreiz tiek izplatīts, nav nekādu noslēpumu. Lūk, kāpēc tiek runāts par "vienkāršajām patiesībām" un Likuma principi ir patiesi un skaidri. "Vienkāršas patiesības un vienkārši vārdi" – vārdu jēga ir izteikta tik skaidri, lai būtu pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk. Tāpēc cilvēki zemākajā līmenī to saprata, taču tas radīja traucējumus augstāka līmeņa būtnēm. Tās brīnījās, kā šis Likums var būt tik vienkāršs un skaidrs, un rezultātā viņas nenoticēja. Viņām patiešām bija interesanti, kā tas tā var būt. Patiesībā viss ir tik acīmredzams, vienkāršs un skaidrs. Tikai tas, kurš patiešām mācās to un patiešām pilnveidojas Likumā, var ieraudzīt augstākās patiesības. Tieši tāpēc, kā jau es teicu, tad, kad nav nekādu noslēpumu, tas faktiski ir novedis apmulsumā būtnes no augstākiem līmeņiem. Lūk, tāda doma.

Cilvēce, skatoties šī Visuma gaismā, ir tikai viena no dzīvības formām uz niecīgi sīkas daļiņas. Tā nelīdzinās pat ne puteklītim gigantiskajā, milzīgajā Visumā. Ja jūs sāktu ar šo planētu, paplašinātu savu redzesloku un paskatītos uz Saules sistēmu, un pēc tam vēl paplašinātu to tālāk un paskatītos uz Piena ceļu, jūs saprastu, ka, iespējams, tie astronomi vai universitāšu absolventi zina, ka cilvēki redz tālās galaktikas kā zvaigznes. Taču daudzos gadījumos, ja ar astronomisko teleskopu uzmanīgi paskatītos zvaigznēs, tad varētu ieraudzīt galaktiku. To pašu varētu teikt pat arī par šo Visumu: skatoties uz to no tāluma, liekas, ka tas ir tikai neliela daļiņa. Šai daļiņai tāpat ir iekšējā robeža, kura parastajiem cilvēkiem izskatās ārkārtīgi milzīga – tik gigantiska, ka, liekas, nav redzamas robežas –tādēļ cilvēki to sauc par Visumu. Taču šis Visums nav pati lielākā daļiņa šajā kosmiskajā ķermenī. Un tādu Visumu ir tik daudz, cik zvaigžņu, kuras mēs redzam. Skatoties tālāk, šis Visums ir vēl lielāka Visuma sastāvdaļa. Un ja paskatītos no vēl lielāka un tālāka attāluma, tad arī šis Visuma otrais slānis, liekas kā neliela zvaigzne – kosmiskā ķermeņa sastāvdaļa. Tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka gigantiskajā kosmiskajā ķermenī cilvēcei nav lielas nozīmes. Tomēr šajā Likuma Izlabošanas laikā tā kļuva par kosmiskā ķermeņa centru. Daudzas augstāku līmeņu dzīvības pārdzima šeit, lai saņemtu Likumu. Neviens nespēj iedomāties, cik milzīga ir šī lieta.

Cilvēku sabiedrība patiesi atrodas maldos. Kā jau agrāk es jums stāstīju, piemēram, Ķīnā notiek dinastiju maiņa: ikreiz, kad dinastija galu galā nonāk morālā sabrukuma priekšā, pilnībā sapuvusi, korupcijas un sabrukuma nomākta, ar tās vērtībām, kas sasniegušas zemākos līmeņus, tad to nomaina nākamā dinastija. Tas kļuva par likumsakarību Ķīnā. Runājot par mūsdienu Ķīnu, pat vienkāršie pilsoņi redz, ka ļaunās partijas dienas ir skaitītas. Es vienkārši norādu jums, ka tā arī ir daļa no Visuma likumsakarības par izveidošanos, eksistenci, sabrukumu un iznīcību. Cilvēkam tas izpaužas kā piedzimšana, novecošana, slimība un nāve. Nācijai tas izpaužas kā spēkpilna un enerģiska sākumfāze; pēc tam nāk uzplaukuma fāze, tam seko krituma fāze; un beigās parādās pilnīgs krahs. Tāda ir likumsakarība. Vai kāda no dinastijām vai karaļvalstīm ir izdzīvojusi līdz mūsdienām? Vai kāda no nācijām ir palikusi nesagrauta no seniem laikiem līdz pat mūsu dienām? Tādu nav, jo tāda ir Visuma likumsakarība.

Jebkura dzīva būtne, neatkarīgi no tā, kādā līmenī tā atrodas šajā Visumā, šajā Likuma Izlabošanas un Likuma izklāstīšanas laikā, kā arī daži dievi un pat daži augsta līmeņa dievi nesaprot, cik galu galā liels ir šis process. Viņi vienkārši zina, ka tas ir neiedomājami liels. Cilvēki par to zina vēl mazāk, tāpēc netic, un pat uzdrīkstas darīt sliktu – lamāt Dafa un vajāt Dafa sekotājus. Pat aprakstot savus noziegumus un grēkus kā "ļaunumu, kas aizsedz debesis", tik un tā nespēj aprakstīt tos. Tomēr šīm dzīvēm nāksies maksāt par to, un galu galā atbildēt par šiem smagajiem noziegumiem. Ja Dafa sekotājiem neizdosies viņus glābt ar patiesības skaidrošanu, šīm dzīvībām vēlāk nāksies norēķināties par to bezgalīgajiem grēkiem un karmu, jo praktiski visa cilvēce un īpaši ķīnieši ir lējuši eļļu vajāšanu ugunī – un lielākoties visi ir izrādījuši negatīvu attieksmi un grēkojuši. Tomēr viņi ir atnākuši šurp, lai saņemtu Likumu. Tas, kas ir noticis, ir rezultāts tam, ka ļaunums viņus ir izmantojis.

Tā kā šis Likums ir tik nozīmīgs, tad cilvēks, pat ja tikai nedaudz ir izturējies ar necieņu pret to, jau atrodas bīstamā stāvoklī. Padomājiet, pie tik milzīga Likuma, kā cilvēks var norēķināties [par savu pārkāpumu]? Es jau teicu, ka cilvēki ir ieradušies no augstiem līmeņiem, kurā katrs pārstāv noteiktas sfēras dzīvās būtnes. Tur var būt pat neskaitāms daudzums dzīvo būtņu, kuras pieder viņam, un to ir tik daudz, ka nav iespējams saskaitīt. Tās dzīvības, kuras viņam pieder, visas tiktu iznīcinātas, lai nomaksātu par grēkiem, kurus viņš ir radījis. Un cilvēks pats arī cietīs agonijā, kad viņš tiks iznīcināts līmeni pēc līmeņa. Tas ir vienkārši briesmīgi. Es nevēlos runāt par tādām lietām. Es vēlos pateikt, cik milzīgs ir dzīvo būtņu glābšanas process, un mums ir jāsaprot, cik milzīgs notikums tas ir, un ka katrs ķēdes posms šajos notikumos nepavisam nav parasta lieta.

Cilvēku sabiedrībā var redzēt cilvēkus nodarbojamies ar biznesu, strādājam birojā, apmeklējot skolu... it visi saskaņā ar likumsakarībām darbojas dažnedažādos arodos un profesijās. Padomājiet labi: es jau teicu, ka agrāk pilnveidošanās bija organizēta tā, lai cilvēks atstātu laicīgo pasauli un kļūtu par mūku vai mūķeni, vai arī skolotājs vadīja mācekļus vai mācekļu grupu pilnveidojoties. Bija nepieciešama šāda pilnveidošanās forma. Taču Dafa sekotājiem viss ir citādāk: jūs pilnveidojaties cilvēku sabiedrībā. Neatkarīgi no izvēlētās profesijas – strādājat kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, biznesā, mākslā, politikā vai arī esat students, vienalga jūs tik un tā varat pilnveidoties atbilstošā vidē. Tad padomājat par to, vai tas nav kritērijs pašam sev, vai nav kritērijs cilvēku sabiedrībai, kādi prakses apstākļi tiek piedāvāti Dafa sekotājiem? Jums tiek piedāvāti apstākļi un faktori, kas var atklāt dažādas pieķeršanās un piedāvā jums dažādas pilnveidošanās iespējas. Tik lielā lietā visa cilvēku sabiedrība kļūst par klosteri [tavā pilnveidošanās ceļā].

Pasakot tik daudz, es domāju, ka šis jautājums ir neiedomājami nopietns! Tas ir tik nopietni, bet daudzi cilvēki to nemaz nav uztvēruši nopietni. Īpaši tas attiecas uz dažiem Dafa sekotājiem – veterāniem. Vai jūs padomājāt par to, ka it viss jūsu ikdienas dzīvē ir pilnveidošanās sastāvdaļa? Katrs jūsu pateiktais vārds un viss, ko jūs darāt, ir daļa no jūsu pilnveidošanās. Vai jūs saprotat to? Daudziem cilvēkiem, kuri strādāja Dafa projektos, bija daudz problēmu ar kooperāciju. Šobrīd šīs lietas ir nedaudz norimušas. Varbūt jūs ne visai saprotat, ko es domāju ar "norimšanu". Tas ir teiciens no Ķīnas ziemeļiem un nozīmē "pieklust". Lai kā arī būtu, cilvēki tagad var mierīgi strādāt.

Cita lieta ir tā, ka daudzi cilvēki neuzvedās pienācīgi un neuztvēra nopietni savu personīgo pilnveidošanos. Tas atnesa jums nepatikšanas, grūtības, pat sāpes vai pat jūsu dzīvības zaudēšanu. Daži Dafa sekotāji piedalās katrā Dafa pasākumā un virspusēji izskatās, ka viņi jūtas labi. Citi arī uzskata, ka viņi pilnveidojas labi un ir diezgan uzcītīgi. Taču neviens nezina, kādas viņiem ir pieķeršanās, vai arī kas viņiem prātā; neviens nezina, cik stingri viņi to tur sevī un cik grūti viņiem ir to pārvarēt, un ka šīs lietas neatspoguļojas virspusē. Tomēr ir vesela virkne iemeslu, kāpēc Dafa sekotāji ir grupa, kas paredzēta, lai nopietni pilnveidotos, un vecie spēki izmantos jebkuru iespēju radīt problēmas šiem Dafa sekotājiem, un izmantos jebkuru iespēju, lai paņemtu šo Dafa sekotāju dzīvības. Dažiem cilvēkiem patīk novērot, kā citi rīkojas, un pēc tam sekot viņu piemēram. Tad jūs nepilnveidojaties, bet sekojat citiem. Tāpēc katram praktizētājam ir jānoiet savs ceļš uz Pilnību. Sniedzot jums mācībstundu, lai jūs aizdomātos par šīm lietām, vecie spēki var iet pat tik tālu, lai radītu nepatikšanas tam cilvēkam, kuru jūs esat izvēlējušies par piemēru, un var novest pie priekšlaicīgas šī cilvēka aiziešanas. Tāpat ir daži cilvēki, kuri slēpj savas pieķeršanās. Patiesībā visas cilvēku domas ir pieķeršanās. Vajāšanas tika radītas tieši tāpēc, lai samainītu vietām labo un ļauno, radītu nekārtības, un lai paskatītos, kādā virzienā jūs dosieties un kā jūs izpratīsiet un sapratīsiet lietas.

Šie gadījumi ir devuši nopietnas mācībstundas. Taču to nevar attiecināt uz vajāšanām. Drīzāk tā ir jūsu nenopietnā attieksme pilnveidojoties. Protams, tas nenozīmē, ka praktizētājs savu dzīvību ir zaudējis tikai savas nenopietnās attieksmes dēļ. Iespējams, ka iemesls ir pavisam cits, jo citi viņu uzskatīja par piemēru. Tā vecie spēki nostūma kādu lejā, lai tiem, kas nav pietiekami godprātīgi, mazinātu ticību. Un viņi teica: "Kas nav pietiekami labs, tam ir ātrāk jāaiziet." Tas ir visticamākais iemesls. Protams, bija arī gadījumi, kad tas bija saistīts ar praktizētāju, kuram bija liels karmas daudzums. Ir daudz dažādu scenāriju.

Pilnveidošanās patiešām ir nopietna. Runājot vispārīgi, lai parasts cilvēks kļūtu par dievišķu būtni, – padomājiet visi – cik tīram jākļūst viņa prātam, lai sasniegtu šo stāvokli. Lai gan Dafa sekotāji pilnveidojas parasto ļaužu vidū, nesot uz saviem pleciem atbildību par dzīvo būtņu glābšanu, un, tikai saglabājot noteiktas cilvēciskas iezīmes, Dafa sekotāji var dzīvot šeit, tomēr, pilnveidošanās joprojām ir nopietna lieta; un tas padara to vēl nopietnāku. Katru reizi kad es redzu, ka daži Dafa sekotāji zaudē savas dzīvības, es sajūtu, ka tas ir neapskaužami. Šis cilvēks tomēr nav varējis kļūt centīgāks. Vēl ir cilvēki, kas domā: "Tagad, kad es pilnveidojos, man ir aizsardzība. Turpmāk man būs Skolotājs, kurš mani aizsargās." Vai tad šī pieķeršanās nav vēl sliktāka? Vai tad kādam ir atļauts pilnveidoties ar tādu pieķeršanos? Tu taču neesi atnācis šurp, lai saņemtu aizsardzību? Kā kaut kas tāds var būt pilnveidošanās?

Dafa sekotājam ir jābūt spējīgam atmest ikvienu pieķeršanos un vēl jāspēj glābt citus. Prasības patiešām ir augstas. Daži cilvēki domā: "Es nejūtu, ka es pilnveidotos augstā līmenī. Es nejūtu to pat pēc tik daudziem gadiem." Patiešām, [jūs to varat nejust], jo kā jau es teicu, pilnveidošanās paņēmieni, kuri tiek piemēroti Dafa sekotājam, ir paredzēti tam, lai nodrošinātu to, ka praktizētājs var pilnveidoties kā cilvēciska būtne, tāpēc jūsu pilnveidotās daļas uzreiz tiek atdalītas no jums. Pilnveidoto nevar izmantot tās virspusējās daļas, kuras vēl nav pilnveidotas. Un nekas nav jūtams, kad notiek atdalīšanās. Tas ir labākais paņēmiens, lai jūs gala rezultātā sasniegtu Pilnību. Ja cilvēks izdara kaut ko sliktu šeit cilvēciskajā pusē, kopumā tas nevar atstāt iespaidu uz atdalīto daļu. To es nolēmu jums jau sākumā, un tā tas tiek darīts. Pretējā gadījumā, ja pilnveidotā daļa paliktu šeit, tā ciestu no cilvēciskām pieķeršanām, kuras rodas laicīgu ļaužu sabiedrībā, un sāktu krist no sava līmeņa, un pilnveidošanās būtu veltīga. Tā tas nedarbosies. Mums ir tik daudz cilvēku un nav divu cilvēku ar vienādu domāšanas veidu vai pieeju lietu veikšanai. Pasaulē ir vairāk nekā 7 miljardu cilvēku un cilvēciskās domas var nākt prātā jebkuram cilvēkam. Ir daudz tādu sarežģītu lietu, kas traucē pilnveidoties. Lūk, kāpēc tika pieņemta tāda pieeja un kāpēc jums ir tāds pilnveidošanās ceļš. Jo tuvāk nāk noslēgums, jo sliktākas ir lietas, kuras nāk ārā, neskatoties uz to, ka ļaunumam paliek arvien mazāk spēka. Lūk, kāpēc daži cilvēki uzskata, ka viss, kas viņiem ienāk prātā, ir netīrs. Es jums gribu ko teikt un es bieži iedvesmoju skolniekus ar šādiem vārdiem: nekas briesmīgs, tikai atraidi to, turi sevi rokās, un neļauj tam traucēt tev, un viss būs kārtībā.

Tā kā jūs atrodaties starp cilvēkiem, jūsu acis ir redzējušas un jūsu ausis ir dzirdējušas daudz netīru lietu šajā cilvēku sabiedrībā. Vai jūs zināt, ko nozīmē "sadzirdēji" un kaut ko "ieraudzīji"? Tas nav tā, kā to domā parastie ļaudis, kad tu kaut ko paskaties, tad viss ir beidzies, ja tu nepaņem sev to līdzi; ja tu kaut ko esi dzirdējis, bet neesi tam sekojis tālāk, tad tam nav nozīmes. Tas nav tāds gadījums. Visas lietas ir materiālas dabas. Kad tu kaut ko dzirdēji, tas tika tevī ieliets un tas palika tavā ķermenī. Kad tu kaut ko redzēji, tas ienāca tevī. Vai jūs zināt, kāpēc daži praktizētāji senos laikos padarīja sevi par akliem un kurliem? Viņi to bija sapratuši. Viņiem nebija vajadzīgs nekas, izņemot pilnveidošanos, un viņi negribēja sevi vēl vairāk piesārņot. Un tā viņi to izdarīja. Protams, tādas metodes ir mazās praksēs. Es tikai pastāstīju jums šo domu. Mēs neuztraucamies par tām lietām, kas ir sabiedrībā. Skolotājs to jau sen ir ieraudzījis un nokārtojis jums, garantēju, ka jūs netiksiet skarti. Taču, lai kāda arī būtu situācija, un lai cik jums arī būtu grūti, jums ir jāatceras, ka jūs esat praktizētāji un jums ir jāvirzās uz priekšu. Un tad izdosies. Lūk tā mums ir jārīkojas.

Kā jūsu Skolotājs, kad es izklāstu Likumu un uzrunāju tik daudz cilvēku, es varu runāt tikai vispārīgi. Dažiem no jums, iespējams, ir jautājumi, un jūs ļoti vēlaties jautāt man. Bet šeit ir tik daudz cilvēku, un man nav iespējams atbildēt uz ikviena jautājumiem. Bet, pat ja es tikai atbildēšu uz dažiem no tiem, iespējams, jūs atradīsiet to par labu iespēju (Aplausi). Es vairāk nerunāšu. Es tagad atbildēšu uz dažiem jūsu jautājumiem, pat ja ne ļoti ilgi (Aplausi), jo es zinu, ka konference šodien sākās mazliet vēlāk, un jums nav bijis pusdienas pārtraukuma. Es darīšu visu, ko varēšu, lai atbildētu jums uz dažiem jautājumiem. Labi, jūs varat padot savas zīmītes.

 

Sekotājs: Šogad Likuma konference notiek 13. maijā. Tā ir darba diena. Mēs atzinām, ka tas ir nepieciešams, lai Dafa sekotāji konferences laikā plašākā mērogā skaidrotu patiesību vidējos un augstākos sabiedrības slāņos. Taču daudzi skolnieki to nesaprot.

Skolotājs: To noteicu es (Aplausi). Katru Likuma konferenci es vēlos izmantot, lai glābtu cilvēkus. Lai tie uzzinātu, ka tik daudz cilvēku pilnveidojas, un ka tas ir tieši pretēji tam, ko saka ļaunā partija. Likuma konferences laikā Dafa sekotāji skaidro patiesību un glābj dzīvās būtnes. Taču visas Likuma konferences parasti notika nedēļas nogalē. Pilsētā tad ir maz cilvēku. Parādes skatījās ļoti maz cilvēku, un tās gandrīz nemaz nepiesaistīja uzmanību. Tā bija vienmēr. Es domāju, ka lielākā konferences dalībnieku daļa faktiski ir atbraukuši no citām vietām, viņiem jebkurā gadījumā bija jāņem atvaļinājums, un tāpēc viņiem tas vairs nav tik svarīgi – vai tā ir nedēļas nogale, vai nē. Tas ir iemesls, kāpēc es teicu, ka turpmāk konferences nedēļas nogalē mēs vairs neorganizēsim. (Entuziasma pilni aplausi)

Sekotājs: Pēdējā laikā es esmu ievērojis visai plaši izplatītu parādību, ka daži skolnieki pilnveidojoties ir atslābuši. Daudzi uzskata tos projektus, kuros viņi darbojas, par svarīgākiem nekā patiesības skaidrošanu plašākā mērogā un savstarpēju sadarbību.

Skolotājs: Patiesībā, es jau sen esmu ieraudzījis šo problēmu. Es sen jau uz to skatos. Es neko neteicu, jo plašsaziņas līdzekļu projektos ir pamatīgi un ar visu sirdi jāveic savs darbs. Tomēr, tu nedrīksti aizmirst, ka tu esi tas, kurš pilnveidojas.

Tagad mēs parunāsim par plašsaziņas līdzekļiem. Daži plašsaziņas līdzekļu projektu koordinatori reiz man jautāja: kā mēs varam padarīt plašsaziņas līdzekļus vēl labākus? Ar ko tie atšķiras no parasto ļaužu plašsaziņas līdzekļiem? Es teicu, ka tas ir ļoti vienkārši, un jums vienkārši ir vairāk jāskatās uz parasto ļaužu plašsaziņas līdzekļiem, vairāk jālīdzinās tiem. Jums vajadzētu tāpat kā viņiem uzturēt veiksmīgu finansiālu darbību. Tas ir tikai uzņēmums parasto ļaužu sabiedrībā. Svarīgs ir tikai sekojošais: jūs zināt, ka jūs esat Dafa sekotāji, un tas ir pietiekami. Tāpēc tu nevari pieļaut, lai tava pilnveidošanās atslābtu, lai arī kas notiktu.

Sekotājs: Skolotājs, agrākajās reizēs izklāstot Likumu, runāja par Maitreiju. Jūs teicāt, ka Maitreijas vārda transkripcija [ķīniešu valodā] nav bijusi precīza, un ka vēlāk varētu mums pateikt pareizu viņa vārda izrunu.

Skolotājs: Ļaunā ĶKP kā vienmēr izgudro baumas. Es nebaidos no tās baumām, un man nav bail, kad tā apvaino mani. Bet es negribu, ka tiktu traucēta visa dzīvo būtņu glābšana. Tāpēc dažas lietas es jums pastāstīšu vēlāk. (Aplausi)

Sekotājs: Es esmu Dafa sekotājs, kurš 2012. gadā no Ķīnas ieradās ASV. Esmu dzirdējis, ka Dafa asociācija neatļauj piedalīties Šeņ Juņ palīgdarbos aizkulisēs un virtuvē tiem, kuri ir ieradušies no Ķīnas pēc 2005. gada.

Skolotājs: Ja mēs par to runājam, es jums vēlreiz pastāstīšu par pašreizējo situāciju. Šobrīd, veicot dokumentu reģistrāciju, dažādās vietās tika konstatēta kāda liela problēma. Aptuveni puse ārpus Ķīnas robežām dzīvojošo skolnieku joprojām dodas uz Ķīnu, daži no tiem pastāvīgi pārvietojas turp un atpakaļ. Jo īpaši tie, kuri nesen ir atbraukuši no Ķīnas, bieži tur atgriežas. Starp skolniekiem-veterāniem arī ir tie, kuri tā dara, tomēr retāk. Tie, kuri pēc vajāšanu uzsākšanas tikai nesen ir izbraukuši, arī bieži dodas uz Ķīnu. Visi padomājiet, es zinu, ka daudzus cilvēkus, pēc tam kad viņi ir atgriezušies Ķīnā, ir uzmeklējusi ĶKP, lai parunātos ar viņiem. To, ko tu saki, un ko dari, redz neskaitāmas dievības.

Vai jūs zināt, ko es gribēju teikt ar šiem vārdiem? Es gribēju teikt, ka tu uzskati pilnveidošanos par bērnu spēli, un tu izturies pavirši pret savu dzīvi un daudzajām dzīvajām būtnēm, kuras gaida uz Likuma saņemšanu un savu glābšanu! Lūk cik vieglprātīgi tu uztver pilnveidošanos. Vai tu domā, ka neviens nav dzirdējis, ko tu teici ĶKP, lai tā liktu tevi mierā, un ko tu atbildēji ĶKP, un ar to viss ir beidzies? Mēdz teikt: "Trīs pēdas virs galvas jau ir dievības." Ir neskaitāmi daudz dievību.

Tu zini, ka es tikko stāstīju par to, cik liels ir Visums un cik daudz dzīvo būtņu tur ir. Tas, ko es jums teicu, tiešām ir taisnība. Tieši tagad un šeit gaisā, telpā, kur notiek Likuma konference, ļoti mikroskopiskā un dziļā līmenī ir acis; uz katras atsevišķas daļiņas ir acis, kuras pētoši lūkojas no ļoti liela attāluma, vēro konferenču zāli, klausās, ko es runāju, novēro jūsu domas un klausās jūsu vārdos. Kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs šeit notiek cilvēku sabiedrībā, tas, kas ietekmē Visuma dzīvības. Padomā tikai, cik daudz dievību tevi uzmanīgi vēro! Ikviena doma vai ideja tavā prātā, pat pirms tu kaut ko nodomā vai kad tā vēl tikai top – viņas jau zina, ko tu vēlies izteikt. Dažreiz es tiešām domāju tā: kāpēc reizēm skolnieki nespēj saņemt sevi rokās? Tu jau esi saņēmis Likumu, kāpēc joprojām tā uzvedies?

Ja tu neesi atbildīgs pret sevi, tad vari nodarīt kaitējumu arī citiem. Ļaunā partija ir izveidojusi speciālas Faluņgun pētniecības iestādes. Vai jūs zināt, ka viņa izmanto dažus visai smieklīgus Faluņgun un Šeņ Juņ "ekspertus", kuri ir specializējušies Faluņgun, kā arī Šeņ Juņ pētniecībā. Viņiem viss ir "izlūkinformācija". Ļaunā ĶKP vēlas apspiest cilvēkus. Tā vēlas uzzināt visus sīkumus, lai kontrolētu viņu dzīvi. Ja partija ir atnākusi pie tevis, ir parādījusies, tad viņa izliekas, ka zina par visu un zina par tevi visu. Tās mērķis ir tikai tevis iebiedēšana, lai tu visu izstāstītu un lai tu domātu, ka daudzas lietas tā jau zina, lai gan tu tās neesi teicis. Ļaunā partija jau gadu desmitiem uzkrājusi pieredzi, kā izrēķināties ar cilvēkiem.

Es nevaru teikt, ka šis paziņojums, šī kārtība, kuru tā [Faluņ Dafa asociācija] ir izplatījusi, būtu nepareiza. Starp jums tiešām ir tāda problēma. Un es pieminēju tikai nelielu šīs problēmas daļu. Šeņ Juņ piemīt milzīgs spēks dzīvo būtņu glābšanai. Vai tad nav svarīgi pievērst uzmanību tam, lai nepieļautu jebkādus traucējumus Šeņ Juņ?

Sekotājs: Lūdzu, atļaujiet man nodot sveicienu Jums no Sičuaņas provinces Čendu pilsētas Dafa sekotājiem. Skolotājs ir smagi strādājis.

Skolotājs: Paldies jums. (Aplausi)

Sekotājs: Dafa sekotājiem no Čendu ļoti pietrūkst Skolotāja, un mēs visi ceram, lai ātrāk pienāktu šī priecīgā diena, kad mēs ieraudzīsim Skolotāju.

Skolotājs: Paldies jums. Tā kā laiks mums ir ierobežots, tad nesūtiet vairs zīmītes ar apsveikumiem.

Sekotājs: Man apkārt ir daudz gados vecāku sekotāju. Katru dienu viņi labi veic Trīs lietas, tai skaitā mācās Likumu un izpilda vingrojumus, taču viņi ir ļoti spītīgi. Viņi praktizē jau vairāk nekā desmit gadus, taču viņu vingrojumu kustības ir neprecīzas. Un viņi pastāvīgi aizmieg vingrojumu izpildīšanas un Taisno domu raidīšanas laikā. Ja viņiem uz to norāda, viņi to nevēlas dzirdēt un neizlabo to.

Skolotājs: Daudzu gados vecāku Dafa sekotāju ķermeņi ir novecojuši. Iespējams, ir kādas problēmas, taču kopumā attiecībā uz pilnveidošanos un Trīs lietu veikšanu viss ir ļoti labi. Tomēr jums ir jāpievērš uzmanība šādām problēmām, lai citiem nav jāuztraucas par jums. Tāpat jums ir jārāda labs piemērs jaunākajiem. (Skolotājs smaida) (Visi sekotāji aplaudē)

Sekotājs: Projekta koordinators ir pārāk pievērsies ekonomiskām interesēm. Viss tiek mērīts naudā, darījumi nav tīri un godīgi, savā vadības stilā viņš bieži vien pielieto piespiedu metodes. Tāpēc sekotājiem nav pārliecības, ka projekts atrodas uz pareiza ceļa. Ja šī iemesla dēļ sekotājs atstās projektu, vai tas nozīmēs, ka cilvēks ir mainījis savu pilnveidošanās ceļu?

Skolotājs: Es domāju, ka, ja tas ir Dafa sekotāju plašsaziņas līdzekļu projekts, tad tas ir jāvada kā parasto ļaužu uzņēmums. Daži Dafa sekotāji domā "Tās ir mūsu personīgās lietas. Kāpēc uzņēmuma vadībai ir jābūt tik stingrai?" Viņi pat rīkojas, kā pašiem labpatīkas. Es neuzskatu, ka jautājums būtu jāizskata šādā veidā. Es iestājos par normālu vadības [praksi].

Tev nevajag uzskatīt mūsu plašsaziņas līdzekļus par īpašiem, kuri atšķiras no laicīgu ļaužu plašsaziņas līdzekļiem. Uzņēmums arī ir vienkārši uzņēmums. Dafa nav uzņēmumu, un Dafa nav plašsaziņas līdzekļu. Tā nav pilnveidošanās, un tā nav daļa no Dafa. Taču šajā vidē jūs varat pilnveidoties, un tu vari būt tas, kurš pilnveidojas. Kā es redzu, tad tam nav nozīmes, kādā uzņēmumā tu esi, vienalga tev ir jācenšas darīt labāk. Nebaidieties no tā, ka citi jūs vada.

Ja jūs darbojaties biznesā, ir jāņem vērā ekonomiskais izdevīgums. Esmu pret to, lai ņemtu ziedojumus un naudu no skolniekiem. Tāpēc viņš kā vadītājs izvērtē ekonomisko izdevīgumu. Tā nav kļūda.

Ja Dafa sekotāju atbildīgā persona aizmirst, ka ir Dafa sekotājs, un, ka viņš pats ir cilvēks, kas pilnveidojas, tad tā jau ir problēma. Tā es domāju. Ja uzņēmuma vadības stils ir pārspīlēts un pārsniedz parasto ļaužu uzņēmumu vadības stilu, tad es domāju, ka tā tam nevajadzētu būt.

Sekotājs: 1) Nesen ķīniešu Dafa sekotājiem no ārvalstīm bija nepieciešams uzrādīt savas identifikācijas kartes, un viņu ģimenes locekļi bija neizpratnē par to. Varbūt Skolotājs varētu nedaudz paskaidrot.

Skolotājs: Minēšu jums kādu piemēru. Kāds skolnieks man teica, ka Honkongā parādās kādi ļaudis, līdzko tiek plānotas svarīgas tikšanās vai projektu apspriedes. Citos gadījumos jūs nemaz nezināt, kur viņus atrast. Tāpat nav zināmi viņu īstie vārdi. Lai gan tas ir piemērs no Honkongas, taču šāda problēma ir daudzās vietās. Dafa sekotāju projektiem ir nepieciešama drošība, jo šobrīd ir īpašs laika periods, kad ļaunā ĶKP vajā [Dafa sekotājus]. Tāpēc es domāju, ka jūs tā varat darīt.

Kāds man jautāja: "Mēs kā Dafa sekotāji pilnveidojamies un neveidojam sarakstus, vai tad ne?" Pareizi. Mums nav sarakstu, un mēs neizmantojam šādu reģistrācijas formu. Mēs vienkārši gribam zināt, kas viņi ir. Šobrīd ir īpašs laiks. Vai kādreiz vēstures gaitā tie, kas pilnveidojās, ir veidojuši plašsaziņas līdzekļus? Vai kāds kādreiz ir pretojies vajāšanām? Patiesībā, šīs kompānijas nav daļa no pilnveidošanās. Taču tas ir Dafa sekotāju projekts cilvēku glābšanai.

2) Kad Likuma Izlabošanas perioda Dafa sekotāji kopā ar Skolotāju atstās šo pasauli, vai turpinās vēl pastāvēt Dafa asociācija? Ja tas tā būs, tad kāda tai būs saistība ar Dafa?

Skolotājs: Tu pārāk daudz par to domā. (Visi smejas) Nākotnes lietas ir nākotnes lietas. Tas, kā tas būs, kad Likuma Izlabošana notiks cilvēku pasaulē, stipri atšķirsies no pašreiz notiekošā. Vai asociācija pastāvēs, ir atkarīgs no tā, vai tā būs nepieciešama tajā laikā. (Skolotājs smaida)

Cilvēce – tas nav tik vienkārši kā izskatās. Cilvēki..., cilvēki, par kuriem es runāju, vienkārši domā, ka tas ko viņi redz, arī ir patiesība. Viņi neatzīt to, ko viņi neredz. Taču pilnveidojoties veidojas izpratne par patieso ainu. Tieši tur ir atšķirība. Attiecībā uz cilvēkiem nākotnē, – es atklāšu viņiem visu patiesību, lai viņi to ieraudzītu, un tad viss būs citādāk.

Sekotājs: Šajā reizē Dafa asociācijai nācās stingri kontrolēt Likuma konferences dalībnieku sarakstus. Taču, neskatoties uz to, šeit ir arī sekotāji, kuri neatbilst prasībām, tomēr centās nokļūt konferencē. Viņi izmantoja savus sakarus, un šī mērķa vārdā pat atrada savus paziņas.

Skolotājs: ja ir vēlēšanās piedalīties konferencē, tad tajā nav nekā nepareiza, tā ir laba lieta. Taču tie, kas to organizē, raugās uz to citādāk. Viņiem ir jādomā par drošību, lai mūsu konference noritētu normālā veidā un nekas tai netraucētu. Šīs [abas] lietas ir pretrunā viena ar otru, un tāpēc es dodu jums iespēju pašiem par to padomāt. (Skolotājs smaida)

Sekotājs: Daži sekotāji, piedaloties Dafa projektos, ir nodibinājuši kontaktus ar daudziem Dafa sekotājiem visā pasaulē, lai uzsāktu savu personīgo biznesu. Vai to var uzskatīt par traucējumu Dafa sekotājiem?

Skolotājs: Jā, ja jūs izmantojat Dafa resursus naudas pelnīšanai, tad jūs ne ar ko neatšķiraties no vajātājiem. To jūs uzzināsiet nākotnē. Tāda veida traucējumi izsmeļ Dafa resursus. Resursi ir ierobežoti, un tie ir paredzēti Likuma Izlabošanas procesam un dzīvo būtņu glābšanai. Nākotnē tam var būt nopietnas sekas.

Sekotājs: Es esmu Rietumu skolnieks un daudzu gadu garumā nodarbojos ar plašsaziņas līdzekļu darbu Ņujorkā. Esmu konstatējis, ka daudzi ķīniešu izcelsmes skolnieki līdz šim vēl nav sapratuši Rietumu sabiedrību.

Skolotājs: Tas ir pareizi teikts. Daudzi mūsu cilvēki pavada visu savu laiku ķīniešu vidē. Es bieži viņiem esmu teicis: jums ir jāintegrējas parasto ļaužu sabiedrībā un jāatrod darbs, tāpat ir jāinteresējas, ko cilvēki domā, un kā cilvēki dzīvo brīvā sabiedrībā. Es bieži viņiem esmu to teicis.

Sekotājs: Es līdz galam vēl nesaprotu, kā mēs varam nostiprināt sabiedrībā mūsu plašsaziņas līdzekļus?

Skolotājs: Es domāju, ka mums ir daudz dziļāk jāpadomā par šo problēmu. Esmu dzirdējis, ka Epoch Times izdevumam angļu valodā Ņujorkā ir ne tik daudz darbinieku, un daži Rietumu skolnieki ļoti labi organizē savas lietas. Tas mani ļoti iepriecina. Protams, ka nākotnē viņi veiksmīgi attīstīsies, un pat pārsniegs mūsu plašsaziņas līdzekļos ķīniešu valodā sasniegto. Jo šeit tomēr ir angļu valodā runājoša sabiedrība. (Aplausi lēnām kļūst skaļāki)

Sekotājs: Kad kādam skolniekam parādījās slimības karma, cits skolnieks ieteica, lai skolnieks ar atvērtu Debesu aci palīdz "sasniegt labestīgu atrisinājumu"?

Skolotājs: Viņam ir sava prāta radītais dēmons. Ko viņš var "labestīgi atrisināt"? Vai ar Dafa sekotāju var notikt kaut kas nejaušs?

Jūs jau zināt, ka Dafa sekotāju ceļš jau ir noteikts, pat es – Skolotājs to nevaru mainīt. To nosaka divi iemesli, kāpēc es to nevaru mainīt. Ja man to izdotos mainīt, tad viss viņa pilnveidošanās ceļš no sākuma līdz beigām būtu jāmaina, viss būtu jāsāk no sākuma. Otrs iemesls tam ir vecie spēki, kuri iejauktos, ja es gribētu kaut ko mainīt.

Es neatzīstu šīs vajāšanas, taču kāpēc tad viņi var traucēt? Tāpēc, ka Skolotāja cilvēciskais ķermenis atrodas virspusējā telpā. Mans gigantiski milzīgais ķermenis un manas milzīgās spējas ir atdalītas no Debesu ķermeņa daļām, kuras vēl nav pilnībā izgājušas Likuma Izlabošanas procesu. Tur dažādos līmeņos ir neskaitāms daudzums Visumu un dzīvu būtņu. Tās visas ir dievības. Ja ne tās, tad nekas nevarētu mani apturēt. Likuma Izlabošanas procesā es pastāvīgi virzu šo procesu uz priekšu un ar Likumu tiek labots līmenis pēc līmeņa. Katrā līmenī daudz kas tiek saglabāts un daudz kas tiek iznīcināts. Es pastāvīgi virzos uz priekšu zibenīgā ātrumā. Debesu ķermeņi, kuros vēl līdz šim viss nav izlabots, ir atdalīti no manis. Tāpēc vecie spēki vajā Dafa sekotājus un traucē man. Tad ko jūs varat "labestīgi atrisināt"? Vai jūs varat izmainīt tik milzīgas lietas?

Turklāt šīs dimensijas ir ārkārtīgi sarežģītas. Vienas papīra lapas biezumā var būt simtiem miljonu dimensiju. Katrā dimensijā pastāv savs gigantisks laiks. Jūs jau zināt, ka, jo mikroskopiskākas ir daļiņas, jo lielāks tajās ir enerģijas daudzums. Citiem vārdiem sakot, šīm daļiņām piemīt vēl lielāks spēks. Molekulas nevar iespaidot atomus, taču atomi var sadalīt molekulas. Jūs sapratāt šo domu? Jo mikroskopiskākas ir daļiņas, jo lielāks ir to spēks. Kā jūs varat tās iespaidot? Tās atrodas dažādos līmeņos. Daži skolnieki nekad nevadās pēc Likuma. Viņus ļoti interesē mazās pilnveidošanās taciņas un juceklīgas lietas. Viņi runā muļķības.

Tā kā dimensijas ir tik sarežģītas, tas nozīmē, ka daži cilvēki, kuriem Debesu acs nav atvērta pilnībā, bet ir atvērta daļēji, nevar ieraudzīt lietu īsto būtību. Viss, ko viņi redz, ir viltus vīzijas. Debesu acs šīs viltus vīzijas viņiem nerāda speciāli, tā vienkārši nevar redzēt visas patiesās ainas, redz tikai dažas no tām. Tas var radīt viņam dažādas ilūzijas. Ja viņa priekšā stāv cilvēks, aiz viņa un viņam priekšā, pa kreisi un pa labi no viņa ir neskaitāms daudzums dimensiju, kurās, pārklājoties viena pār otru, ir neskaitāms daudzums dzīvo būtņu. Kā viņš var izprast šīs lietas? Kā viņš var zināt, kādās attiecībās cilvēks ir ar šīm dzīvajām būtnēm? Reizēm skolnieki saka, ka kāds ir apsēsts ar ļauno garu. Tad es saku, ka viņš pats ir apsēts ar ļauno garu. Es vienmēr jums esmu teicis: jūs nevarat ieraudzīt patiesās lietas un nevarat kaut ko vieglprātīgi runāt. Jums noteikti ir jāpilnveidojas atbilstoši Likumam. Viss, ar ko cilvēks sastopas pilnveidojoties, ir labs.

Sekotājs: Daži jaunie Dafa sekotāji no Feitiaņ skolas Taivānā pēc kāda laika beigs mācības un iestāsies universitātē. Kā viņi varētu vēlāk vēl labāk apliecināt Likumu?

Skolotājs: Es domāju, ja viņiem ir tam atbilstoša kvalifikācija, viņi var pievienoties profesionālajiem izpildītājmākslas kolektīviem vai arī turpināt studēt savā specialitātē. Ja nav [atbilstošas kvalifikācijas], tad viņi var izvēlēties citu specialitāti. Neatkarīgi no tā, ko jūs izvēlēsieties, jums ir labi jāmācās, lai kļūtu par labu speciālistu kādā nozarē šajā sabiedrībā. Dafa sekotāju vidū ir daudz datorspeciālistu, zinātnieku un cilvēku ar izciliem talantiem. Tāpēc visā pasaulē tikai vien Dafa sekotāji ir spējuši izveidot interneta vietni ļaunās ĶKP radītās interneta blokādes pārraušanai. (Aplausi) Dažādu valstu valdības un lielie uzņēmumi izmanto mūsu interneta portālus, lai uzturētu kontaktus ar cilvēkiem Ķīnā. Ar to es gribēju teikt, ka, ja jūs varat izmantot savas profesionālās spējas, tad kā jūs sakāt – jūs varat palīdzēt Skolotājam Likuma Izlabošanas procesā un dzīvo būtņu glābšanā. Tieši tā vajadzētu darīt.

Sekotājs: Pagājušajā gadā mana māsa kopā ar draugiem speciāli atbrauca uz Japānu, lai noskatītos Šeņ Juņ. Kad viņa atgriezās Honkongā, viņa piedalījās Faluņgun parādē. Viņai bija žēl, ka šogad viņa nevarēja atbraukt uz Likuma konferenci Ņujorkā. Trīs reizes viņa man lūdza, lai es nododu Skolotājam viņas sveicienus un pateicību. Arī mani draugi, kuri nepraktizē, ir atstājuši man ziņu autoatbildētājā un novēlējuši dižajai Likuma konferencei daudz panākumu. Dzīvās būtnes jau mostas.

Skolotājs: Daži parastie ļaudis, kas nenodarbojas ar pilnveidošanos, pievienojas Dafa parādēm. Viņi visi mostas.

Mums šeit ir daži jaunie skolnieki, skolnieki no Rietumiem, kuri varbūt nevar saprast, ka tas, ko saka Skolotājs, ir ļoti liela lieta. Es saku jums, neskatoties uz to, vai jūs ticat vai nē, kad es Likuma konferencē izklāstu Likumu Dafa sekotājiem, es izklāstu mazliet augstāk, nekā parasti, tāpēc, iespējams, jūs nespējat pieņemt to. Jaunie skolnieki varbūt ne vienmēr var saprast. Taču es jums saku, ka visi pasaules valdnieki dažādos laika periodos un valstīs, kā arī daudzi valdnieki Debesīs ir pārdzimuši Ķīnā. Tagad viņi visi ir ķīnieši, tāpēc, ka centrālā vieta, kur tagad izplatās Likums, kā arī pilnveidošanās un prakse, ir Ķīna. Tas tika nolemts jau aizvēsturiskos laikos.

Tā kā ķīnieši ir izgājuši caur daudziem vajāšanu periodiem, tie šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī, un pat viņu ārējais izskats ir nepievilcīgs. Taču es jums saku: starp viņiem kāds var būt tavs valdnieks, jūsu tautas valdnieks. Tas nekādā ziņā nevar būt nenozīmīgs jautājums, un nākotnē jūs to jau zināsiet. Runājot par cilvēkiem citās valstīs, atskaitot tos, kuri varēs palikt pateicoties mūsu centieniem dzīvo būtņu glābšanā, tad šo dzīvo būtņu liktenis tiks lemts Likuma Izlabošanas procesā cilvēku pasaulē, kas notiks vēlāk. Tās ir nākotnes lietas un cilvēku lietas.

Sekotājs: Šobrīd ir jau vairāk nekā 160 miljonu cilvēku, kuri ir paziņojuši par to, ka sarauj savas saites ar trim partijas organizācijām. Daudzi ķīnieši vēl nav paziņojuši par savu izstāšanos. Dafa sekotāju skaits ir ļoti liels. Ja visi Dafa sekotāji sāktu runāt, tad vēl vairāk cilvēku tiktu glābti. Vai tas ir tā, ka pašreizējā brīdī ir par maz Dafa sekotāju, kuri skaidro patiesību?

Skolotājs: Es domāju, ka visi skaidro patiesību vairāk vai mazāk atbilstoši savam pilnveidošanās stāvoklim. Tiem, kam pilnveidošanās stāvoklis ir labāks, skaidro vairāk, un tiem, kam stāvoklis ir sliktāks – mazāk. Tā tas ir. Patiesības skaidrošanas efektu ir radījuši tie, kuri patiesību skaidro bieži, un tas patiesi ir izcili. Jums ir liela pieredze un daudz ir to, kas ir izstājušies. Taču daudz ir arī to, kuri nepievērš uzmanību patiesības skaidrošanai. Un tā nebūt nav nenozīmīga lieta. Ja tu esi aizņemts citā projektā, tā nav problēma, jo tu esi citā projektā, lai skaidrotu patiesību. Taču, ja tas nav tā, ja jūs kā Dafa sekotāji neskaidrojiet patiesību, tad tas nozīmē neko vairāk kā tikai to, ka lietas, kuras tev kā Dafa sekotājam būtu jādara, tu nedari.

Sekotājs: Sekotājiem mūsu reģionā, kuri strādā plašsaziņas līdzekļu projektos, ir radušās lielākā vai mazākā mērā nopietnas problēmas. Mācoties Likumu, viņu plakstiņi aizveras, it kā būtu ļoti smagi. Raidot Taisnās domas, viņi nevar noturēt savu roku vertikāli. Tāpat viņi guļ arī vingrojumu laikā.

Skolotājs: Daudzi Dafa sekotāji patiešām ir ļoti aizņemti Dafa projektos. Tas ir piedodams, jo viņi ir aizņemti ar cilvēku glābšanu. Taču, ja jums ir cita situācija, tas nozīmē, ka jūs neesat pietiekami centīgi pilnveidojies.

Sekotājs: Daži Dafa sekotāji mācoties Likumu stāv kājās vai tup uz ceļiem, bet, tiklīdz viņi apsēžas, tā kļūst miegaini. Viņi ilgstoši nespēj izrauties no šī stāvokļa. Šie skolnieki, par kuriem es runāju, ir uzņēmušies diezgan daudzus darbus.

Skolotājs: Patiešām. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi būt centīgiem, mācoties Likumu, neskatoties uz to, vai jūs stāvat vai izmantojat citādāku metodi. Skolotājs zina, ka daudzi skolnieki ir ļoti aizņemti un katru dienu viņi guļ tikai dažas stundas. Tāpēc rodas problēmas.

Sekotājs: Vai efekts būs vienāds, ja mēs mācīsimies Likumu no elektroniskajām grāmatām vai parastajām grāmatām?

Skolotājs: Jā, efekts būs vienāds. Taču es domāju, ka parastās grāmatas ir labākas. Grāmatas ir dārgums, citas lietas nespēj tām līdzināties.

Sekotājs: Vai cilvēks, kurš bieži brauc uz Ķīnu, var būt par koordinatoru?

Skolotājs: Ja rajonā ir tikai divi cilvēki (Visi smejas), tad jā. Ja nē, tad nē. (Visi smejas. Aplausi)

Sekotājs: Daži sekotāji uzskata, ka vide Ķīnā ir kļuvusi brīvāka, un ka mums nevarētu būt nekādu problēmu, ja mums būs stipras Taisnās domas.

Skolotājs: Kad Taisnās domas ir stipras, vajāšanas var atslābt. Tas noteikti ir tā. Tas ir pilnveidošanās rezultāts, ja Taisnās domas ir stipras. Taču pilnveidošanās ir nopietna lieta. Vecie spēki tevi neatstās, ja redzēs, ka tev ir cilvēciskās pieķeršanās. Vecie spēki rada traucējumus tam, ko es vēlos darīt. Taču viņi patiešām neuzdrošinās radīt traucējumus Likuma Izlabošanas procesam, tāpēc, ka, ja Likuma Izlabošanas process pārstātu eksistēt, pienāktu beigas visam šajā Visumā. Gigantiskais Visums atrodas izveidošanās – pastāvēšanas – deģenerācijas – iznīcināšanas cikla pašā pēdējā noslēguma fāzē, un visas dzīvās būtnes ir likušas savas cerības uz Likuma Izlabošanas procesu. Ja Likuma Izlabošanas procesam varētu radīt traucējumus, tad viss pazustu. Tāpēc neviens neuzdrīkstas patiešām radīt traucējumus.

Sekotājs: Kāds praktizētājs pēc reorganizācijas plašsaziņas līdzekļu projektā tika atbrīvots no amata, bet nav sācis darboties citos projektos. Viņš reti kad mācās Likumu, reti kad izpilda vingrojumus, un maz ticams, ka raida Taisnās domas. Viņš vēlu iet gulēt, un vēlu ceļas. Pieredzes apmaiņa ar viņu ir bijusi veltīga. Es esmu ļoti norūpējies.

Skolotājs: Jā, tas rada satraukumu, jo vecie spēki jau drīz ķersies viņam klāt. Un tas nav tikai vienkārši tāpat pateikts. Ir bijuši daudzi piemēri un mācībstundas.

Sekotājs: Man ir tāda nojauta, ka viņam ir traucējumi no kāda ārēja spēka. Taču es varu palīdzēt viņam, tikai raidot Taisnās domas.

Skolotājs: Ja sirdī ir iesējies mezgls, tad tā ir pieķeršanās. Ja viņam ir problēmas, tās nevar tikt atrisinātas ar to, ka tu raidi Taisnās domas. Ja viņa domas ir pietiekami taisnas, bet viņam ir daudz dēmonu, un ja viņs pats nespēj to visu iznīcināt, tad viņam var palīdzēt tas, ka tu raidi Taisnās domas par viņu. Taču, ja viņa sirds nav kārtībā, ja viņš pats nevēlas mainīties, radīsies traucējumi. Tad iznīcināt šos traucējumus ar tavām Taisnajām domām būs ļoti grūti, jo viņam pašam ir jābūt ar Taisnām domām, tikai tad tu vari kaut ko mainīt un palīdzēt viņam.

Sekotājs: Mēs, Austrumeiropas Dafa sekotāji jau vairākus gadus esam konfliktā ar mūsu koordinatoru. Tiklīdz mēs pieminam patiesības skaidrošanu, viņš apklusina mūs. Taču ne viņš, ne arī citi no viņa ierobežotā loka neko nedara. Mēs centāmies padalīties ar viņu par to. Tas nepalīdzēja.

Skolotājs: Tad viņš ir jānomaina. Jā, daudzi, kuriem ir cilvēciski priekšstati, tā uzvedas. Likuma izplatīšanās iesākuma periodā bija tāda parādība, kad kāds vadīja grupu, centās atstāt iespaidu un izturējās augstprātīgi. Ir vēl arī tādas grupas, kurās koordinatori kopā ar visiem izklaidējas. Vai tas ir kāds izklaides klubs? Tās tieši arī ir cilvēciskās jūtas. Dažādas cilvēciskās pieķeršanās arī parādās pilnveidošanās procesā. Ja cilvēks pats nav centīgs un vada cilvēku grupu tā, ka tas ietekmē citus cilvēkus, mazinot viņu uzcītību, tad saki man, kādu iespaidu tas radīs? Ja tu patiešām vari atgriezties uz pareiza ceļa, tad tu joprojām būsi Dafa sekotājs. Ja tu vairs nevari atgriezties, tad ar tevi apiesies kā ar dēmonu, kas rada traucējumus. Tā tas ir. Es nesaku, ka es kaut ko darīšu šajā jautājumā. Skolotājs glābs katru cilvēku un nenosodīs to. Taču vecie spēki neatlaidīs šo cilvēku.

Sekotājs: Kā mēs dotajā periodā varam glābt sekotājus, kuri ir padevušies nepareizai izpratnei? Galvenokārt runa ir par tiem, kuri neilgi pirms un pēc 1999. gada 20. jūlija bija konsultanti vai kādā brīdī atradās priekšējās rindās, un joprojām viņiem ir liela ietekme uz cilvēkiem?

Skolotājs: Šajā jautājumā nav nekādas īpašas metodes. Ej un runā ar viņiem. Paskaties, kur viņi ir kļūdījušies. Atsien mezglus viņu sirdīs. Kad glābjam cilvēku, mēs darām tieši tā.

Sekotājs: Kā mums, sekotājiem, kuri ir sākuši pilnveidoties pēc 1999. gada 20. jūlija, labāk iziet slimības karmas pārbaudījumu?

Skolotājs: Pilnveidošanās laikā nav atļauts, lai tu visas grūtības izietu uzreiz. Karma ir tikusi krāta no dzīves uz dzīvi, tās ir vesels kalns. Ja tā tiks noņemta vienā reizē, cilvēks neizdzīvos. Tā ir sadalīta vairākās daļās līdz pat tavas pilnveidošanās beigām. Tāpēc vairāk nejautā, kāpēc tev ir slimības karmas pārbaudījums pēc tam, kad tu tik ilgi esi pilnveidojies. Tu nevari skatīties uz problēmu tā, kā to darīja agrāk Dao pilnveidošanās praksē. Tu pilnveidojies parasto ļaužu sabiedrībā. Tev ir tāda pilnveidošanās forma.

Sekotājs: Esmu sekotājs no Ķīnas. Es esmu kontaktējies ar sekotājiem dažādās vietās. Jūtu, ka visi ir kļuvuši vairāk nobrieduši un sapratīgi. Apkārtējā vide arī pakāpeniski mainās. Taču, ja lielā mērogā vērtētu sekotājus, tad pirmajā acu uzmetienā nez vai kāds var pilnībā atbilst visām prasībām. Protams, ņemot vērā vajāšanas ir jāsaka, ka nevienam nav bijis viegli.

Skolotājs: Jā, tā tas ir. Vide ir kļuvusi brīvāka. Drosme stiprinās, baiļu ir kļuvis mazliet mazāk. Tas gan nenozīmē, ka bailes ir pazudušas pilnībā. Kad bailes mazinās, tu kļūsti drosmīgāks, un tu iznāc uz priekšu, taču faktiski bailes nav likvidētas. Tāpēc pilnveidojoties cilvēku centība nav vienāda, darbību intensitāte nav vienāda un pilnveidošanās stāvoklis arī nav vienāds. Lūk, tā tas notiek. Tie, kuri to visu ir veikuši īpaši labi, tad arī ir tie, kuri ir palikuši Likumā un praktizē Dafa. Viņu izpratne nāk no Likuma, un viņi paaugstinās Likumā.

Sekotājs: Es lūdzu Skolotāju pastāstīt, kāda nozīme ir ik gadus Taivānā veidotajiem milzīgajiem hieroglifu attēliem.

Skolotājs: Katru gadu Taivāna šo lietu veic labi. (Skolotājs smaida) Es redzēju to un domāju, ka tas ir ļoti iespaidīgs skats. Parastie ļaudis, to redzot, arī uzskata to par svētu. Kad ļaunums to redz, tas noteikti ir ļoti pārbijies.

Sekotājs: Pēc tam, kad darba nometnes tika slēgtas, tika atjaunoti smadzeņu skalošanas centri. Daži taisnprātīgi advokāti strādāja kopā ar mums, lai likvidētu smadzeņu skalošanas centrus. Divreiz mēs gājām uz smadzeņu skalošanas centru, lai tur izteiktu savas domas. Tāpat mēs gājām uz vietējo prokuratūru un lauksaimniecības biroju, lai izvirzītu apsūdzības ļaundariem. Tas ļoti pārbiedēja šos ļaundarus.

Skolotājs: Šajā jautājumā Dafa sekotāji ir paveikuši lielisku darbu. Daži konkrēti ierēdņi, kuri vajā Dafa sekotājus, nevar ieraudzīt lietu īsto būtību. Ļaunums joprojām viņus izmanto. Ļaunums skatās ne tikai uz Dafa sekotājiem, kuriem ir palikuši cilvēciskie priekšstati, bet arī uz parasto ļaužu cilvēciskajiem priekšstatiem, un izmanto tos. Viss apkārt jums ir pilnveidošanās vide. Tāpēc ļaunums represē sliktos cilvēkus, un viņi turpina darīt sliktas lietas, kamēr viņu priekšniecība neliks pārtraukt vajāšanas, jo viņiem ir tāds uzdevums un tādi ir viņu darba pienākumi, un ļaunums viņus izmantos visu laiku. Ķīnā ir kāds sakāmvārds: ja cilvēks nozog ēzeli, un otrs muļķīgā kārtā nozog stabu [pie kura tas bija piesiets], tad beigās tas otrais kļūst par grēkāzi visam. Šie sliktie cilvēki ir līdzīgi tam, kurš nozaga stabu.

Sekotājs: Manuprāt, mūsu plašsaziņas līdzekļiem būtu jāmācās kultūra no Šeņ Juņ, un jāatbrīvojas no partijas kultūras?

Skolotājs: Šeņ Juņ – tā nav kultūra. Šeņ Juņ demonstrē tradicionālo kultūru. Un pareizi ir atmest partijas kultūru.

Kā savulaik izveidojās Šeņ Juņ? Dafa sekotāju grupa, kuri bija mākslinieki, gribēja izmantot savas iemaņas, lai atmaskotu vajāšanas un glābtu dzīvās būtnes. Tas bija vajāšanu sākuma brīdī, kad cilvēkiem bija daudz dažādu domu un viedokļu. Viņi nespēja vienoties un kooperēties savā starpā, un iestudējumu efekts nebija labs. Programmu kvalitāte arī bija neapmierinoša. Es redzēju, ko cilvēki, aizejot pēc izrādes, teica par uzvedumu. Bija daudz aizrādījumu, bet maz atzinības. Kad es dzirdēju šos vārdus, man bija smagi ap sirdi. Dafa sekotāju sirdīs bija labi nodomi, viņi gribēja glābt dzīvās būtnes, taču viņi nevarēja sasniegt labu efektu. Pēc pāris reizēm es padomāju, ka tik daudz spēka un resursu tiek tērēts, lai to sasniegtu, taču nav efekta. Paskatoties uz to no citas puses – tas prasa ievērojamu profesionālismu, un, ja trūkst visaptverošas pieejas, jūs nevarat to izdarīt labi, un nevarēsiet izglābt nevienu cilvēku. Tāpēc vēlāk es nodomāju, ka vadīšu viņus šajā ceļā. Tā tika izveidots Šeņ Juņ.

Pēc tam, kad Šeņ Juņ tika izveidots, uzveduma efekts pirmajā gadā bija jau ļoti iepriecinošs. Tas bija tāpēc, ka skatītāji saņēma pozitīvu iespaidu. Arī viņu sapratne sasniedza vēlamo rezultātu un skatītāju reakcija bija ļoti laba. Tomēr pēc tam es nodomāju, ka māksliniekiem nebija labu priekšnosacījumu, jo tas viss tika veikts lielā steigā. Viņi nonāca uz skatuves drīz pēc tam, kad tikai neilgu laiku bija mācījušies. Tāpat tas arī bija ar orķestri. Mūziķu vidū bija gan jauni, gan veci un ļoti dažādu līmeņu mūziķi. Es atklāju, ka tas nav risinājums ilgtermiņā. Ja jūs gribat, lai Šeņ Juņ iegūst lielu spēku glābjot cilvēkus, tad mākslinieki ir jāaudzina. Tāpēc mēs izveidojām skolu, lai sagatavotu paši savus dejotājus un mūziķus.

Tāds bija šis process, caur kuru mēs izgājām. Skatoties no vadības pozīcijām, šī mākslinieku un dalībnieku grupa vienlaikus ir arī tie, kuri pilnveidojas. Es daudz domāju par to, kādu izvēlēties vadības pieeju, lai tas viss labi darbotos un lai šie apsvērumi tiktu labi sabalansēti, un kas būtu pats piemērotākais no vadības viedokļa.

Visā šajā sagatavošanās procesā es patiesībā gribēju parādīt Dafa sekotājiem citos projektos, ka viss ir jāpadara pēc labākās gribas. Es viņiem jau sen teicu, ka viņiem savs personāls ir jāapmāca. Ja jūs vienmēr ir jāspiež kaut ko darīt, tad tā nedrīkst būt, jo jūs to nedarīsiet labi. Tagad Feitiaņ skola ir sagatavojusi lielu daudzumu mākslinieku un tās ir lielas talantu rezerves. Paskatieties tik uz šiem pēdējiem diviem gadiem: katru gadu mēs izveidojam jaunu [Šeņ Juņ] trupu. No vadības viedokļa raugoties, jūs jau zināt, ka Šeņ Juņ mākslinieku pilnveidošanās stāvoklis arī ir ļoti labs, izņemot tos, kuri nesen ir uzņemti no sabiedrības un vēl līdz galam nav visu izpratuši. Dažiem pilnveidošanās stāvoklis ir lielisks. Es gribētu, lai visas šīs lietas redzētu arī citi projekti. Protams, priekš tā ir nepieciešams ļoti augsts profesionāls līmenis. Taču pavisam īsā laika periodā mēs to panācām, un Šeņ Juņ kļuva par labāko uzvedumu pasaulē, ko nav varējuši paveikt citi mākslinieciskie kolektīvi. To var paveikt tikai cilvēki, kas pilnveidojas. Taču pašreiz es projektam esmu vajadzīgs tik ļoti, ka esmu ļoti aizņemts. Pie tam nav neviena, kas varētu tik īsā laika periodā mani nomainīt.

Sekotājs: Es uzskatu, ka vadība dažos projektos mūsu reģionā nerīkojas pareizi, un darbojās nepareizā virzienā. Es nespēju neko tur mainīt. Man vienmēr liekas, ka pastāv noteikti faktori, kas neatbilst Likumam, un netīras domas, lai sasniegtu savu mērķi. Tāpēc es tajā visā nepiedalos.

Skolotājs: Nav iespējams, ka nebūtu nekādu konfliktu. Ja tas neapmierina tavas intereses, un tāpēc tu paliksi pasīvs, tad iegrimsi cilvēciskā domāšanā. Tā ir tava paša izvēle – vai piedalīties šajā projektā, vai nē. Ja tu neesi šajā projektā, tad tu skaidro patiesību citā projektā. Kā Dafa sekotājs tu nedrīksti izlikties neredzam, ka tavā plašsaziņas līdzekļa projektā ir radušās problēmas. Tu esi Dafa sekotājs. Tas nav labi citiem, ja tu redzi problēmu, bet nesaki par to. Tev ir jārunā par problēmām un jācenšas tās atrisināt ar labestīgu sirdi. Neskatoties uz to, kas viņi ir, Dafa sekotāju vidū nav oficiālu amatu, un koordinators ir vienīgi kontaktpersona. Visi pilnveidojas. Es bieži esmu teicis, ka tavi vārdi citus var aizkustināt līdz asarām, ja tu to patiešām dari cita cilvēka labā un tev nav slēptu domu. Vai gribi pamēģināt?

Sekotājs: Daži Dafa skolnieki Ķīnā atrodas internetā no rīta līdz vakaram. Viņi meklē internetā citus, lai mācītos Likumu un dalītos pieredzē. Tāpat viņi arī brauc apkārt pa visu valsti.

Skolotājs: Par dažām konkrētām lietām Ķīnā kā Skolotājs es negribētu daudz runāt, īpaši, ja tas skar jautājumu par skolnieku drošību. Dažas lietas ir labas, citām ir piejaukts klāt pārāk daudz cilvēcisku lietu. Dažas lietas es vēl vēroju, taču tas viss ir tikai pilnveidošanās process, un ir jāskatās uz to, kāds ir rezultāts. Ja jūs ieraugāt problēmas, tad dzīvo būtņu glābšanas nolūkā jums ir jārunā ar viņiem. Ir ļoti svarīgi, lai Dafa sekotāju vidē valdītu atklātība.

Sekotājs: Skolotājs jau stundu un 20 minūtes izklāsta Likumu. Vai mums ir jāturpina pieņemt zīmītes ar jautājumiem?

Skolotājs: (Smaida) Ar šīm pietiks. Tad vairs nesūtiet zīmītes.

Sekotājs: Likuma Izlabošanas procesam virzoties uz priekšu, ir ļoti svarīgi veidot vienotu ķermeni, un katrs Dafa sekotājs ir atbildīgs par to, lai veidotu vienotu ķermeni. Taču daži sekotāji joprojām to nesaprot.

Skolotājs: Attiecībā uz pilnveidošanos, Skolotājs nekad nevēlas mērīt visus ar vienu olekti, ka visam ir jābūt tikai tā un ne citādāk. Viss ir atkarīgs no sasniegtā līmeņa, izpratnes un pilnveidošanās stāvokļa. Dažos jautājumos ir nepieciešams kooperēties vienotā ķermenī. Ja tev ir sirds to darīt, tad piedalies. Ja tavas sirds tur nav, tu nevari labi kooperēties, pat ja iesi tur. Dažos gadījumos to iespaido cilvēciskās pieķeršanās. Ir arī tādi, kuri dažos jautājumos ļoti labi pilnveidojas, tāpēc nevar teikt, ka tas nav labi. Ja kāds kaut ko dara labi, bet citā jautājumā to dara ne tik labi, tad tas arī nav pareizi.

Sekotājs: Šogad Šeņ Juņ uzveduma programmā dziesmu tekstos vairākkārt tika minēts "Radītājs", to pieminēja arī vakara vadītājs. Skatītāji vaicāja darbiniekiem un reportieriem, kas ir "Radītājs". Taču sekotāji nezināja, kā atbildēt.

Skolotājs: Tu vari uz šo jautājumu atbildēt tā: saki, ka visa pasaule zina par Radītāju. Visuma Likums ir Likums, kas radīja šo pasauli, un Radītājs radīja šo Visumu, un visas dzīves ikkatrā līmenī. Kā cilvēki, kuri pilnveidojas, mēs zinām, ka šobrīd tiek izplatīts Visuma Dafa (Dižais Likums). Dievi uzskata, ka tikmēr, kamēr tev ir cilvēka ķermenis, tu nevari sevi saukt par dievu. Jūs taču zināt, ka lamas Tibetā sauc sevi par "dzīviem Budām". Dievi Debesīs ir neapmierināti ar to: ja jūs esat dzīvi Budas, vai tad mēs esam miruši Budas? (Visi smejas) Kamēr jums ir cilvēku ķermeņi, jūs nevarat apgalvot, ka jūs esat Budas. Budam pilnībā piemīt Budas izskats, tāpat kā cilvēkam pilnībā piemīt cilvēka izskats. Mēs zinām, ka Radītājs šobrīd jau ir atnācis. Nestāstiet par to pārāk sīki, jo Skolotājs šobrīd tikai izplata Likumu. (Aplausi)

Lai arī kāds vārds tiktu nosaukts, tas kalpo tam, lai modinātu cilvēkā taisnas domas. Ja tu teiksi ķīnietim, ka ir atnācis ļaunās partijas vadītājs, tad viņš var padomāt, ka ir atnācis galvenais dēmonu vadītājs. "Kas gan tur īpašs?" viņš jautās. Ja tu teiksi, ka nāk slavenības, cilvēki vienkārši paskatīsies. Ja tu gribi panākt, lai cilvēkam rodas taisnas domas par pilnveidošanos, tev jāstāsta no dzīvo būtņu glābšanas skatupunkta, un rezultāts būs jau citādāks.

Dafa sekotāji zina, ka Skolotājam, Visumā līmeni pēc līmeņa uz leju pārdzimstot, ir bijuši atšķirīgi vārdi. Taču tagad es, pilnībā būdams tikai cilvēka izskatā, esmu jūsu Skolotājs, kurš izklāsta Likumu. Tā tas ir. (Aplausi) Jūs varat uzskatīt mani par parastu cilvēku.

Sekotājs: Kā mēs varam veikt izrāvienu patiesības skaidrošanā vidējos un augstākos sabiedrības slāņos Japānā?

Skolotājs: Tas jums tomēr ir jādara pašiem. Ja patiesību japāņu sabiedrībā skaidros ķīniešu Dafa sekotāji no kontinentālās Ķīnas, būs grūti. Tas ir tāpēc, ka ļaunā ķīniešu komunistiskā partija vienmēr rada sajukumu un konfliktus [ar Japānu], cilvēki Japānā izjūt lielu nepatiku pret Ķīnu, pat Šeņ Juņ viņi negrib redzēt. Viss, kas nāk no Ķīnas, izsauc viņos pretestību. Lūk, cik slikti tur iet. Tāpēc ar patiesības skaidrošanu tur ir tik grūti. Iesākumā es iecēlu japāņu skolniekus par Dafa konsultantiem, bet, nonākot līdz jautājumam par koordinatora pienākumiem, skolnieki no kontinentālās Ķīnas vienmēr centās apliecināt sevi un sagrābt [pienākumus sev]. Tā rezultātā japāņu sabiedrībā lietas nevar izplatīties plaši. Tā tas ir bijis, tomēr, tādas šīs lietas ir arī tagad.

Sekotājs: Runājot par aktuālām problēmām Honkongā, mūsu patiesību skaidrojošos plakātus aizsedza ļaunums.

Skolotājs: Honkongā lietas norit visai labi, par Honkongu nevajadzētu daudz runāt. Lieki piebilst, ka Honkonga atrodas ļaunās partijas žokļos. Tie Dafa sekotāji, kuri ir izgājuši uz priekšu un rīkojušies, ir izcili. Ļaunajai ĶKP turienes Dafa sekotāji ir kā dadzis acī. Patiesības skaidrošanā un cilvēku glābšanā viņiem ir liela ietekme. (Aplausi)

Sekotājs: Dafa sekotāji no vairāk nekā 50 valstīm un 200 reģioniem sūta sveicienus žēlsirdīgajam Skolotājam.

Skolotājs: Paldies, jums visiem. (Aplausi) Ir vēl dažas zīmītes. Es pabeigšu tās nolasīt.

Sekotājs: Dažreiz es skaidri redzu atšķirību starp manu un citu Dafa sekotāju pilnveidošanās stāvokļiem. Vai es spēšu sasniegt līmeni, kuru manā pilnveidošanās ceļā ir ieplānojis Skolotājs?

Skolotājs: Šeit nevajadzētu rasties problēmām. Es domāju, ka Dafa sekotājiem, it īpaši tiem, kuri izgājuši cauri visam tam, kas notika pēc 1999. gada 20. jūlija, nevajadzētu par to tik daudz uztraukties. Lai ko tu darītu, dari to labi, un ar to ir pietiekami. (Aplausi)

Runājot par nesen klāt pienākušajiem skolniekiem, Skolotājs patiešām uztraucas par jums, un patiešām cer, ka jūs spēsiet panākt iekavēto. Ja tu paskatīsies uz lietām pagātnē un tiem, kurus vēstures gaitā sauc par "svētajiem, praviešiem un dievu sūtņiem", tad redzēsi, ka viņi nekad nav mācījuši Likumu. Kopš seniem laikiem neviens vēl nav varējis precīzi izskaidrot pilnveidošanos un Visuma uzbūvi, attiecības starp cilvēkiem un dievišķajām būtnēm. Ja tu esi lasījis Dafa, tu vari saprast to, kas teikts ikvienā reliģijā. Taču tas nav Dafa mērķis. Daudzi cilvēki, kuriem bija panākumi zinātnes jomā, bija satriekti, izlasot Dafa. Daži nelasīja patiesi, no sirds, un tāpēc ar grūtībām saprata kaut ko no tā. Cilvēki ir dažādi, arī attieksme ir dažāda. Ja reiz tas ir Likums, tad galu galā, ja tavs prāta stāvoklis nav taisns, ja tava attieksme nav pareiza, tad ko tu ieraudzīsi vai kas tev atklāsies Likumā – viss var būt atšķirīgs. Likums var pat tev neko neatklāt.

Sekotājs: Epoch Times mārketinga daļas darbiniekiem mārketinga apmācības laikā tika mācītas noteiktas teorijas. Taču šo teoriju izmanto cilvēki Ķīnā, veidojot tā saucamo piramīdas sistēmu.

Skolotājs: Dafa sekotāji galu galā ir Dafa sekotāji. Dariet nopietni to, kas jums ir jādara. Jo jums ir lielāka pieredze, jo labāk jūs varat izdarīt lietas. Ir lietas, kas prasa augsta līmeņa prasmes un jums šīs zināšanas ir jāiegūst. Dažas lietas neprasa tādas zināšanas. Patiesībā, ja jūs tur ieliksiet savu sirdi, tad dabūsiet divreiz labāku rezultātu ar minimālu piepūli. Manā skatījumā tas ir tikai jautājums par to, cik daudz savas sirds mēs tajā ieguldām. Daudzi saka, ka viņi nevar strādāt mārketingā. Es saku, ka viņi negrib tajā ielikt savu sirdi. Jautājuma galvenā problēma ir tā, ka jūsu sirds nav bijusi pietiekami stabila un stipra.

Sekotājs: Vai laulības šķiršana rada kaitējumu Likumam?

Skolotājs: Laulības šķiršana nevar radīt kaitējumu Likumam. Nekas nevar radīt kaitējumu Likumam, jo Likums ir kaut kas, kas jau sākotnēji pastāv šajā Visumā. Kā Dafa sekotājam tev ir jādara tas, kas tev ir jādara, un jāatturas darīt to, kas tev nav jādara. Lai ko tu darītu, tev tas ir jāvērtē pēc pilnveidošanās kritērijiem. Likums atļauj šķirt laulību. Ja jūsu sirdis un prāti nav vienoti, un tavs partneris tev kavē tavu pilnveidošanos, tas ir cits jautājums. Bet, ja tas nav tā, un ja tu šodien interesējies par vienu, bet nākamajā rītā jau par kādu citu, tad tā ir kļūda. Tad tev ir problēma tavā pilnveidošanās ceļā.

Sekotājs: Ir kāds, kas ilgāku laiku uzdodas par skolnieku un apgalvo, ka viņa Debesu acs spēj redzēt lietas un viņš var attīrīt skolnieku ķermeņus.

Skolotājs: Tādiem cilvēkiem patiešām ir sava prāta radīts dēmons. Jo vairāk viņš tiecas, jo nepareizāku ainu viņš rada un jo vairāk viņš tam tic. Kurš var kaut ko mainīt Dafa sekotājā? Protams, ja tu patiesībā nepilnveidojies, tad tevi nevar uzskatīt par Dafa sekotāju.

Dieviem viss notiek kā uz burvju mājiena. Lai izdarītu kādu lietu, dieviem ir vajadzīga tikai viena doma. Kā ir radusies šī pasaule? Es jau jums kādreiz skaidroju šo principu. Cilvēkiem nav spēju, un viņiem ir vajadzīgas rokas un kājas, lai paveiktu lietas. Ņemsim par piemēru šo ziedu kompozīciju uz galda. Lai to izveidotu, ir jāsalasa ziedi. Ziedi ir jāsalasa, jānopērk un jāsakārto. Dieviem ir lielas spējas, un viņu Gun ir daudzos līmeņos. Tai līmenī, cik augsts ir viņa Sasnieguma status, viņam ir viss, ko viņš vēlas un to spēj radīt no nekā viņa Gun. Laika lauks, kuru tie izmanto, ir īpaši ātrs, un Gun daļiņas visās dimensijās darbojas saskaņoti, vienā acumirklī radot kaut ko no nekā. Tas viss notiek arī pašā ātrākajā laikā un tiek veikts, tikai rodoties domai. Cilvēkiem nav šādu spēju, tāpēc viņiem viss ir jāveic ar rokām.

Sekotājs: Un šis cilvēks cenšas vākt naudu no skolniekiem.

Skolotājs: Tādā gadījumā es teiktu, ka tas nav praktizētājs, un jums būtu jāturas pa gabalu no viņa. Jebkurā gadījumā viņš nav praktizētājs.

Sekotājs: Nesen pieredzes apmaiņas rakstā tika piedāvāts nelietot elektroniskās grāmatas, mācoties Likumu. Es gribētu jautāt, vai mums tā ir jādara?

Skolotājs: Es nesaku, ka elektroniskās grāmatas nedrīkst lietot. Šajā īpašajā laika periodā ērtības labad var izmantot visu. Taču iespiestās grāmatas, protams, ir labākas. Modernās tehnoloģijas – tas arī ir labi, ja tās tiek izmantotas mācoties Likumu. Arī šīs ierīces saņems svētību. Taču tas nedrīkst aizvietot Likuma mācīšanos no iespiestām grāmatām.

Viss ir dzīvība un viss ir dzīvs. Tas, ko jūs uzskatāt par organiskām vielām, ir lietas, kuras šajā dimensijā izrāda dzīvības pazīmes. To, ko jūs uzskatāt par neorganiskām vielām, piemēram, tērauds, dzelzs, akmens, betons un elektrons, vienkārši neizrāda dzīvības pazīmes šajā dimensijā. Tas ir arī viss.

Esmu tik daudz skaidrojis šodien. Es atbildēju uz jūsu jautājumiem vairāk nekā stundu. Tā kā mums ir tik daudz skolnieku, es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem tik īsā laika periodā. Pieredzes apmaiņa starp skolniekiem Likuma konferencē ir ļoti svarīga, jo tā ir jūsu pašu personīgā pieredze. Skolotājs izskaidroja pašreizējo situāciju un atbildēja uz dažiem jautājumiem. Katru reizi jūs ierodaties no tālienes un gribat dzirdēt, ko saka Skolotājs, tāpēc es arī gribētu būt šeit ilgāk kopā ar jums. Patiesībā es ļoti labprāt esmu kopā ar jums. (Entuziasma pilni aplausi)

Neatkarīgi no tā, cik daudz runā Skolotājs, pilnveidošanās ir atkarīga no jums pašiem. Tas, kas liek man uztraukties visvairāk, ir tas, ka jūs esat pārstājuši pilnveidoties centīgi. Uzreiz pēc vajāšanu sākuma tu biji apņēmības pilns un izmainīji apkārtējo situāciju. Līdzko situācija ir kļuvusi vieglāka, arī tu sāc atslābināties. Pilnveidošanās..., ir viena frāze, kuru es jau teicu jums agrāk: "Pilnveidojieties ar tādu sirdi kā sākumā, un panākumi neizpaliks." (Entuziasma pilni aplausi) Daudzi cilvēki nespēj veiksmīgi pilnveidoties tāpēc, ka ilgstoši nespēj pārvarēt šo šķērsli. Viņi jūtas vientuļi vai tik garlaikoti, ka nespēj virzīties uz priekšu jautājumos, kas ir labi zināmi un kļuvuši par ieradumu. Tas viss var novest cilvēku pie atslābināšanās. Jums vienmēr ir jāvirzās uz priekšu centīgi. Agrāk cilvēki, kas pilnveidojās, pat vēl pēdējā to solī varēja negaidot saskarties ar pārbaudījumiem. Ja jūs kļūstiet arvien atslābinātāki, tad nevarēsiet iziet šo pārbaudi.

Protams, Dafa sekotāji neiet šādu ceļu. Vai ir kas tāds, kas jūs var apturēt? Es tikai izskaidroju šo domu. Grūtākajam periodam jūs jau esat izgājuši cauri. Es saku jums, ka Dafa sekotāji no pirmajām dienām, tie, kuri ir saistīti ar mani vēstures gaitā ar iepriekšnolemtības saitēm un tie, kas ir atnākuši kopā ar mani, ka ikviens no jums, darot kaut ko laicīgu cilvēku sabiedrībā, varēja kļūt par miljardieri. Jūs varējāt būt slavenības vai cilvēki no augstiem sociāliem slāņiem. Taču šajā dzīvē jūs atnācāt, lai būtu Dafa sekotāji. Tā nu jūs atteicāties no visām šīm lietām. Ja jūs gribētu būt bagāti, jūs jau sen varētu tādi kļūt. Neļaujiet dvēselei zaudēt savas dzīves svarīgāko vēlēšanos dažu nenozīmīgu, ekonomisku labumu dēļ.

Kā dzīvā būtne tu esi atnācis uz šo zemi šai lietai. Kā tas var būt, ka tu nevirzies uz priekšu centīgi un esi atslābinājies? Iepriekšnolemtība nevar atkārtoties neskaitāmi daudz reižu! Neskatoties uz to, cik ilgi tas viss ir bijis, viss bija tikai sagatavošanās šim brīdim. Jums ir jābūt stipriem, panesot ciešanas un dzēšot karmu. Tu esi atnācis šurp caur ciešanām. Taču tagad tu vairs nevirzies uz priekšu tik centīgi. Vai tev par to nav kauns? Šis solis ir kritiski svarīgs. Ja jūs nespēsiet virzīties uz priekšu centīgi, tad visam beigas. Vai tad visa tava dzīve nav bijusi domāta tieši šim brīdim?

Kamdēļ kāda dzīve ir izgājusi cauri vēstures gaitai līdz šai dienai? Tikai šim acumirklim. Garajā vēstures plūdumā tas ir tikai mirklis. Neesi tik pasīvs, saņem sevi rokās. Tu esi cilvēks, kas pilnveidojas. Visas dzīvās būtnes gaida, lai tu tās glābtu!

Paldies visiem jums! (Skolotājs saliek rokas heši žestā un pārlaiž skatienu visai zālei; visi pieceļas un ilgstoši aplaudē.)

 

 

(Redaktora piezīme: Tulkojuma jaunākā redakcija 2014. gada 8. jūlijā)