Falundafa.org

Džuaņ Faluņ

(Latviešu valodā)

Li Hundži
 

Interneta versija
2014. gada tulkojums


Šis Faluņ attēls ir Visums miniatūrā, visās citās dimensijās tam arī ir sava eksistences forma un evolūcijas process, tādēļ es to saucu par pasauli.

Li Hundži


Saturs


Par Dafa (Luņjui)

PIRMĀ LEKCIJA

Īsteni vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem
Atšķirīgos līmeņos Likums atšķiras
"Džeņ Šaņ Žeņ" ir vienīgais kritērijs, kā atšķirt labu cilvēku no slikta
Cjigun ir aizvēsturiska kultūra
Cjigun – tā ir pilnveidošanās
Kādēļ praktizējot nepieaug Gun?
Faluņ Dafa raksturīgās iezīmes
OTRĀ LEKCIJA
Par Debesu aci
Pārdabiskā spēja "tālredzība"
Pārdabiskā spēja "gaišredzība"
Atrasties ārpus Piecām stihijām un pārsniegt Trīs sfēras
Par tieksmi iegūt
TREŠĀ LEKCIJA
Es uzlūkoju visus savus skolniekus kā savus sekotājus
Budas sistēmas cjigun un budisms
Pilnveidoties tikai pa vienas skolas ceļu
Pārdabiskās spējas un Gun spēks
Atgriezeniskā pilnveidošanās un Gun aizņemšanās
Apsēstība ar nešķīsto garu
Kosmiskā valoda
Ko Skolotājs dod saviem skolniekiem?
Enerģijas lauks
Kā Faluņ Dafa skolniekiem izplatīt praksi
CETURTĀ LEKCIJA
Zaudējums un ieguvums
Karmas pārveidošana
Sjiņsjin paaugstināšana
Guaņdin
Sjuaņguaņ vietas izveidošana
PIEKTĀ LEKCIJA
Faluņ attēls
Cjimeņ prakses metode
Praktizēšana pa ķecerīgiem ceļiem
Vīrieša un sievietes pilnveidošanās pārī
Dvēseles un dzīves pilnveidošana
Likuma ķermenis
Iesvētīšana
Džujou ke
SESTĀ LEKCIJA
Cjigun psihoze
Dēmoniskie traucējumi prakses laikā
Sava prāta radītie dēmoni
Galvenajai apziņai ir jābūt stiprai
Sirdij ir jābūt taisnai
Kaujas mākslu cjigun
Vēlme izrādīties
SEPTĪTĀ LEKCIJA
Jautājums par dzīvu būtņu nogalināšanu
Jautājums par gaļas lietošanu uzturā
Skaudība
Jautājums par dziedināšanu
Klīniskā ārstēšana un cjigun terapija
ASTOTĀ LEKCIJA
Bigu
Cji zagšana
Cji ievākšana
Kas praktizē, tas arī iegūs Gun
Debesu loks
Pieķeršanās prieka jūtām
Runas pilnveidošana
DEVĪTĀ LEKCIJA
Cjigun un fizkultūra
Doma
Tīrs un skaidrs prāts
Iedzimtais pamats
Izpratne
Cilvēks ar diženu iedzimto pamatu
Tekstā sastopamie jēdzieni

............
Virspusēji "Džuaņ Faluņ" teksts neizceļas ar labskanību, dažkārt pat neatbilst mūsdienu valodas gramatikas likumiem. Taču, ja es sistematizētu šo grāmatu par Dafa, izmantojot mūsdienu gramatiku, rastos ļoti nopietna problēma – grāmatas valodas konstrukcija atbilstu gramatikas likumiem un būtu krāšņa, bet pašai grāmatai nebūtu dziļākas un augstākas nozīmes satura. Mūsdienu normatīvā leksika nebūt nespēj izpaust Dafa vadlīnijas dažādos augstos līmeņos un Likuma izpausmes katrā līmenī; turklāt tā nespēj iekustināt skolnieku Beņti un Gun evolūcijas un paaugstināšanās procesu, ne arī iekustināt citas šādas būtiskas izmaiņas.
............

Li Hundži
1996. gada 5. janvārī