VĒSTURISKAS ZIŅAS PAR SVASTIKU

Piezīme: sekojošais materiāls neattiecas uz Faluņ Dafa mācību. Svastikas simbols ticis izmantots tūkstošiem gadu garumā, burtiski katrā kultūrā, kā veiksmes un aizsardzības simbols, tas simbolizēja dzīvību un gadalaiku maiņu.

Daži piemēri, kad svastikas simbols ticis izmantots kultūrā

INDIJA, ĶĪNA, SENĀ GRIEĶIJA, IZRAĒLA, AMERIKA un EIROPA

Budas bronzas statuja Lantau salā Honkongā

Vārds “SVASTIKA” cēlies no sanskrita, kurā vārds “SVASTIKAN” nozīmēja “nest veiksmi”. Vārda pirmā daļa “svasti-“ var tikt sadalīta vēl divās daļās: “Su” – (kas nozīmē “labi”, “veiksmīgi”) un “-Asti”, “-Astika” nozīmē vienkārši “būt”. Indijā šis vārds asociējas ar kaut kā laba, labvēlīga jēdzienu un nozīmē “labvēlīgs”.


Indijā gan labiskā virziena, gan kreisā virziena svastika tika pielietotas ar atšķirīgu nozīmi. Tā kā svastika izskatās tāpat kā vienkārša zīme, daudzas tautas to droši vien pielietojušas neatkarīgi viena no otras. Viena no pirmajām svastikām tika atrasta paleolīta perioda alā pirms apmēram 10,000 gadu. Līdz pat šodienai svastika plaši tiek pielietota Budismā, Džainismā un Hinduismā. Džainismā ar to apzīmē vienu no svētajiem, bet četri atzari atgādina par četrām iespējamām pārdzimšanas vietām: dzīvnieku un augu pasaule, elle, Zeme vai garu pasaule. Pretēji pulksteņa rādītāja virzienam pavērstu svastiku indusi sauc par SATIO vai SAUVASTIKU, tā simbolizē nakti, maģiju, šķīstību un iznīcības dievieti Kali. Kā Hinduismā, tā Džainismā SVASTIKA vai SATIO tiek izmantota, lai atzīmētu titullapas, kā arī grāmatvedības reģistros, uz sliekšņiem, durvīm un upurēšanas rituālos.

Svastika Džainismā un Hinduismā.


Top

Apmēram pirms 2000 gadiem, kad Budisms no Indijas nonāca Ķīnā, arī ķīnieši pārņēma svastiku un tās pozitīvo nozīmi. Ķīnā svastika tiek aplūkota kā ķīniešu hieroglifs “vaņ” (mandarīnu izloksnē). To pieņemts uzskatīt par ekvivalentu citam hieroglifam ar tādu pašu skanējumu, kurš nozīmē “10,000; daudz; viss”.

Zīds, kas atrasts kapā numur trīs 1970. gadā “Ma Van Dui”, “Čan Sa” tuvumā. Tika atrasti 29 komētu zīmējumi uz zīda, pēdējie četri no kuriem redzami uzņēmumā. Kreisajai komētai ir svastikas forma.


Saskaņā ar Džo Hofleru, kurš savukārt atsaucas uz doktoru Kumbariju no “Urumči” muzeja Sjindzjanā (Ķīnā), vācu atzara indo-ārieši, apmēram 2000 gadā pirms mūsu ēras, virzoties uz Eiropu, atnesa sev līdzi “svastikas” simbolu (saules disku), kas piederēja pie viņu tā laika kultūras perioda, uz ko norāda kurgānu apbedījumu izrakumi Krievijā, kā arī indo-āriešu kapu vietu izrakumi, kas veikti Sjindzjanā (Ķīnā).

Sena Ķīnas monēta UŠU


Top

Senajā Grieķijā Krētas salā un Trojā svastika plaši tika pielietota kā dekoratīvs elements.

Vāze ar ģeometrisku ornamentu. Otago muzejs.
Attiecināma uz 8 gs. p.m.ē.

Top


Amerikā svastiku izmantoja Ziemeļu, Centrālās un Dienvidamerikas indiāņi. Svastika tika plaši pielietota arī maiju un acteku mākslā. Ziemeļamerikā navaho, tenesī un ohaijo ciltis izmantoja svastikas simbolu apglabāšanas rituālos.
Paklājs no Centrālamerikas

Top

Izraēlā var atrast svastiku, kas izmantota kā dekoratīvs elements senajās sinagogās.


Ein-Gedi –
Svastika uz agrīnās sinagogas mozaīkas grīdas.


Maoz-Haim -
Svastika uz sinagogas mozaīkas grīdas.
 

Top

EIROPĀ, atrasta romiešu katakombās (skatīt CruxDissimulata). Izšūta uz kristiešu garīdznieku tērpiem (8. un 9. gs.m.ē.), vācu ciltīm bija pazīstama kā “TORAS KRUSTS”. Kā “TORAS KRUSTS” šis simbols līdz ar skandināvu ieceļotājiem Linkolnšīrā un Jorkšīrā pat nokļuva Anglijā, vēl ilgi pirms Hitlera.


11 gadsimta mozaīka “Svētās Sofijas” baznīcā.
Kijeva. Ukraina.Uzšuve uz piedurknes
Sarkanajā armijā. 1919.Svastika kā laimes simbols uz pastkartes.

 

Top

“Svastikas simbolizē daudz ko vairāk par to, ko iedomājās nacisti. Tūkstošiem gadu pirms nacisma rašanās svastika pastāvēja kā labestības un laimes simbols. Šim simbolam ir ļoti svarīga nozīme daudzu tautu kultūrās, tas pārstāv šo tautu vēsturi un ticību. Nacisti, piesavinājušies svastiku, iznīcinājuši šī senā simbola nozīmību. Šodien vairumam ļaužu svastika asociējas ar ļaunumu, nāvi un iznīcību. Ļoti skumji vērot, kā svastika no dzīvības un prieka simbola pārvērtusies par ļaunuma simbolu. Kaut ko tādu senie ļaudis pat iedomāties nespēja.”

Čirag Badlani


Informācija par svastiku:


Thomas Wilson, Curator, Department of Prehistoric Anthropology, U.S. National Museum, Chapter "The Swastika, the earliest known symbol and its migrations; with observations on the migration of certain industries in prehistoric times." from "Report of National Museum" (1894), pp. 757-1030.

Barbara G. Walker, "THE WOMAN'S ENCYCLOPEDIA OF MYTHS AND SECRETS" (1983), and "THE WOMAN'S DICTIONARY OF SYMBOLS & SACRED OBJECTS" (1988), both published by Harper & Row;

James A. Michener, "THE SOURCE";

Ernest Klein, "KLEIN'S COMPREHENSIVE ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE" (Elsevier, 1971);

Robert H. Mathews, "MATHEWS' CHINESE-ENGLISH DICTIONARY" (Harvard, 1966);

Georg Feuerstein, Subhash Kak, and David Frawley, "In Search of the Cradle of Civilization" by (Quest 1995) describes the history of India from a perspective different from that of English colonialists.

Hershel Shanks, "JUDAISM IN STONE" Steimatzky's Agency Limited (Tel Aviv 1979).


www.falungong.world.lv